Umowa na katowicki System Zarządzania Transportem podpisana

Katowice będą miały system zarządzania transportem. Miejski Zarząd Ulic i Mostów podpisał umowę na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie ITS (Inteligentnego Systemu Transportowego), który ma wspierać sterowanie ruchem w Katowicach. System będzie kompatybilny z działającym już Katowickim Inteligentnym Systemem Monitoringu i Analizy, co dodatkowo zwiększy funkcjonalność tego systemu poprzez przekazywanie większej ilości danych do analizy.

Powstanie ITS będzie kolejnym krokiem w zakresie komunikacyjnej rewolucji w Katowicach. Ten system doskonale wpisuje się w inne nasze działania w zakresie transportu zrównoważonego – takie jak budowa centrów przesiadkowych czy zakup nowych autobusów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Głównym celem ITS jest podniesienie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa płynności ruchu na terenie miasta Katowice. Transport publiczny będzie miał priorytet na głównych ciągach autobusowych oraz w korytarzach tramwajowych. Dodatkową funkcją systemu będzie m.in. informacja dla kierowców o trasach alternatywnych np. przy zamknięciu tunelu. Płynny ruch oznacza nie tylko zyski dla mieszkańców – w postaci oszczędności czasu, ale także korzyści ekologiczne – mniejszą emisję spalin i hałasu. Korzystanie z nowych technologii w zarządzaniu miastem to dzisiaj konieczność i jako Katowice chętnie w nie inwestujemy, bo widzimy, że podnoszą one jakość życia  – dodaje prezydent.

ITS zostanie wdrożony na terenie Katowic na wybranych ciągach ulic i skrzyżowaniach. Jego działanie w praktyce oznaczać będzie m.in.: automatyczne sterowanie sygnalizacją, co zapewni optymalną płynność ruchu, bieżące informowanie o zatorach ulicznych, wprowadzenie priorytetu – tj. zielonego światła – dla tramwajów na skrzyżowaniach. Pojawi się również internetowa platforma komunikacyjna, która ułatwi znalezienie wolnych miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania czy na terenie Centrów Przesiadkowych. Informacja ta będzie uzupełniona 12 szt. tablicami stacjonarnymi pokazującymi stan zajętości miejsc w danym rejonie Miasta.

Podpisaliśmy umowę z firmą Sprint S.A. z Olsztyna, która w ciągu 22 miesięcy zaprojektuje i wdroży system, który zdecydowanie wpłynie na komfort podróżowania po Katowicach. W ramach inwestycji jednym z głównych zadań, jakie będą wykonywane jest modernizacja 112 sygnalizacji świetlnych oraz powstanie centrum monitoringu CSR. Centrum Sterowania Ruchem będzie podlegało bezpośrednio pod Centrum Monitoringu Miejskiego, gdzie będzie prowadzony nad nim bieżący nadzór i  będzie ono obsługiwane przez osoby z wykształceniem w zakresie inżynierii ruchu. Ponadto dużym udogodnieniem dla kierowców będzie pojawienie się tablic informacyjnych VMS, tzw. znaków zmiennej treści, w liczbie 17 szt. Zostaną one zlokalizowane w newralgicznych punktach miasta, co umożliwi kierowcom decyzję o zmianie wyboru trasy dojazdu do przestrzeni miejskiej – informuje Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Katowice.

System o wartości ok. 88,6 mln zł jest dofinansowany ze środków unijnych kwotą ponad 67,2 mln zł. W jego skład umowy wchodzą: zaprojektowanie, budowa, dostawa i montaż elementów Systemu Zarządzania Ruchem obejmującego wszystkie składniki niezbędne do współdziałania następujących podsystemów:

  • Podsystem obsługi systemów sterowania sygnalizacjami i znakami zmiennej treści.
  • Podsystem priorytetów dla komunikacji zbiorowej.
  • Podsystem zarządzania zdarzeniami drogowym i odczytu tablic rejestracyjnych.
  • Podsystem archiwizacji, analizy i planowania oraz informacji o sytuacji ruchowej.
  • Podsystem dynamicznej informacji parkingowej.

Wykonanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem jest interesującym wyzwaniem, którego z chęcią się podejmujemy. Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim jego przyszłościowy charakter. System, który zrealizujemy, będzie można rozbudowywać wraz z rozwojem aglomeracji. To był bardzo istotny punkt przetargu, podkreślany przez włodarzy miasta. Dzięki temu przygotujemy infrastrukturę techniczną do rozbudowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w przyszłości, w miarę rosnących potrzeb transportowych miasta. Cieszę się, że będziemy mogli usprawnić ruch w Katowicach i liczę na to, że mieszkańcy docenią korzyści płynące z jego uruchomienia – mówi Waldemar Matukiewicz, Wiceprezes Zarządu Sprint S.A. Częścią umowy jest również strojenie Systemu Zarządzania Ruchem dla osiągnięcia wymaganej funkcjonalności i użyteczności oraz przeszkolenie pracowników MZUiM Katowice w sposób, który zapewni samodzielną obsługę i bieżące utrzymanie ITS. Natomiast ostatnim elementem podpisanej 23 listopada br. umowy będzie przygotowanie infrastruktury technicznej (sieci światłowodowej, Centrum Sterowania Ruchem) do dalszej rozbudowy systemu.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.