Katowice wysoko w rankingu „Gmina dobra do życia” Serwisu Samorządowego PAP

Katowice zajęły 13 miejsce w ogólnopolskim rankingu „Gmina dobra do życia” Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej w kategorii miast na prawach powiatu. Ranking został opracowany przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk i stworzonym przez niego Wskaźniku Jakości Życia, wynikającym z połączenia 48 wskaźników składowych. Wyniki ogłoszono 4 listopada 2021 r. podczas uroczystej gali w Warszawie.

– Cieszę się, że działania Katowic na rzecz podnoszenia jakości życia ich mieszkańców przekładają się na uznanie ekspertów. Nie tak dawno, Katowice zajęły II miejsce w prestiżowym Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej, a dzisiaj zajęliśmy wysokie 13. mjejsce w nowym rankingu „Gmina dobra do życia” – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Metodologia oceny oraz jej bardzo szeroki zakres wskazują dobitnie na kompleksowość zagadnień, z którymi jednostki samorządu terytorialnego muszą się mierzyć w XXI w. – dodaje prezydent.    

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 4 listopada 2021 r. w Warszawie, ogłoszono wyniki ogólnopolskiego rankingu Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej. Katowice zajęły 13 miejsce w zestawieniu 
w kategorii miast na prawach powiatu (w całym kraju jest ich 66). W tej kategorii najwyższą jakością życia mieszkańców mogą pochwalić się Warszawa (67,65 pkt.), Wrocław (64,63 pkt.) i Poznań (64,51 pkt.). Katowice, osiągnęły wskaźnik jakości życia na poziomie 59,69 co pozwoliło na zajęcie najwyższej pozycji 
w rankingu spośród wszystkich miast i gmin województwa śląskiego (2. miejsce Krzanowice, a 3. Bielsko-Biała), a tym samym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

Chociaż to dopiero pierwsza edycja rankingu, ten zdecydowanie wyróżnia się formą wskazywania zwycięzców. Na rynku jest wiele zestawień, podsumowujących formę samorządów w wybranych – często wąskich – dziedzinach, dotyczących finansów, ochrony środowiska czy oświaty. PAP postawił sobie ambitny cel stworzenia ogólnopolskiego rankingu, który będzie pokazywał jakość życia w gminach przez pryzmat całego wachlarza czynników. Jest to prawdopodobnie pierwsze tak wyczerpujące i szczegółowe terytorialnie ujęcie kilkudziesięciu różnych zagadnień.

Ranking opracowany został przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (PAN). Na potrzeby zestawienia Autor opracował Wskaźnik Jakości Życia, będący sumą 48 wskaźników cząstkowych.

Pod uwagę wzięte zostały m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadnicza, jakość oświaty na ich terenie, ale także dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni. Autor rankingu przyjrzał się ponadto obciążeniu demograficznemu w samorządach, infrastrukturze kulturalnej i dostępowi do Internetu. Do stworzenia rankingu posłużyły również mniej oczywiste wskaźniki, takie jak usłonecznienie czy klimatyczny bilans wodny. Nie jest to przypadek, w rankingu po raz pierwszy bowiem w szerokim zakresie wykorzystano różnorodne dane środowiskowe.

Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.