Basen na osiedlu Tysiąclecia wciąż jest zamknięty. Radny wniósł interpelację

Basen w budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach wciąż pozostaje zamknięty dla mieszkańców osiedla Tysiąclecia. Na prośbę lokalnej społeczności w sprawie zainterweniował radny Patryk Białas – członek Rady Miasta zawnioskował do prezydenta o podjęcie stosownych działań.

Jak podkreślił Białas w interpelacji, miasto przekazało szkole środki finansowe, które zostały przeznaczone m.in. na wydzielenie osobnego wejścia na basen, osobnych szatni i pryszniców. Kosztowna inwestycja miała na celu umożliwienie mieszkańcom korzystanie z basenu bez jednoczesnego zakłócania zajęć dydaktycznych. Dostęp do obiektu, choć ograniczony, funkcjonował od 2012 do 2020 roku, kiedy to basen zamknięto z powodu pandemii. Mimo, że inne tego typu ośrodki w okolicy już działają, pływalnia w budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach pozostaje zamknięta.

„Biorąc pod uwagę, że edukacja zdalna zaszkodziła kondycji fizycznej uczniów, zwracam się do Pana Prezydenta o wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych oraz nadzorującego placówkę Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oumożliwienie wszystkim grupom wiekowym korzystania z basenu. Każdy rodzaju wysiłku fizycznego na basenie, wpływa na obniżenie cholesterolu, wzmacnia serce, poprawia krążenie. Regularny trening na basenie pomaga w walce z cukrzycą, nadciśnieniem, czy miażdżycą” – uzasadnił wniosek radny.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok