Od poniedziałku rozpoczną się wykopy na katowickim rynku

W poniedziałek 16 sierpnia na katowickim rynku, począwszy od wylotu do ul. św. Jana rozpoczną się prace zlecone przez TAURON Ciepło Sp. z o.o., związane z inwestycją publiczną utworzenia osiedlowej sieci ciepłowniczej w ścisłym śródmieściu. Roboty w tym miejscu potrwają około miesiąca. Wykonawca nie przewiduje znaczących utrudnień dla pieszych, z ruchu będą jedynie wyłączane pasy płyt placu Kwiatowego, w związku z czym czasowo mogą pojawiać się obejścia wokół wykopów. Ruch tramwajowy i samochodowy będzie odbywał się bez zmian, gdyż w obrębie ulicy św. Jana prace będą wykonywane metodą bezwykopową.

Realizowana inwestycja przyczyni się do dalszego ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza w Katowicach, gdyż pozwoli na podłączenie starych budynków do sieci ciepłowniczej.

W związku z prowadzonymi pracami od 12 sierpnia nastąpi częściowe wyłączenie z użytkowania stacji roweru miejskiego zlokalizowanej przy placu Kwiatowym (stacja nr 5867), a od dnia 13 sierpnia nastąpi tymczasowe przeniesienie stacji usytuowanej przy ul. 3 Maja 42 (stacja nr 5847) na plac Wolności. Funkcjonowanie stacji na placu Kwiatowym oraz na ul. 3 Maja zostanie przywrócone z końcem września.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.