Kolejna wycinka drzew w Katowicach. Radni dzielnicy złożyli zawiadomienie do Straży Miejskiej

Radni Dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec, zaalarmowani doniesieniami lokalnej społeczności, złożyli zawiadomienie do Straży Miejskiej w sprawie wycinki drzew na terenie dawnej jednostki wojskowej. Szczególnie zainteresowani sytuacją są mieszkańcy budynków przy ul. Agnieszki, którzy zwrócili uwagę na znikające drzewa. Radni dokonali oględzin wskazanego przez mieszkańców miejsca, w czasie których zauważyli dużą ilość upiłowanych pni drzew oraz składowane na terenie nieruchomości drewno przygotowane do transportu.

Autorzy zawiadomienia zaznaczyli, że podejrzewają, iż opisana wycinka jest przykładem kolejnego nielegalnego wyrębu roślinności na terenie Katowic. Zwrócili się również z prośbą do Straży Miejskiej o przeprowadzenie niezbędnych czynności sprawdzających, a w razie konieczności, podjęcie interwencji w tym temacie.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok