Kolejny głos sprzeciwu mieszkańców w sprawie wycinki Lasu Murckowskiego

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Lasów i Zwierząt “Duchy lasu” po raz kolejny podjęło próbę zatrzymania wycinki drzew w Lesie Murckowskim. Organizacja skierowała do katowickich radnych pismo zachęcające do wsparcia wniosku Komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – projekt zawiera pomysł utworzenia użytku ekologicznego „LAS BUKOWY W MURCKACH” na terenie 13,31 ha powierzchni Lasu Murckowskiego, gdzie rosną 150-letnie buki.

Nie jest to pierwsza próba zatrzymania wycinki przez mieszkańców i aktywistów miejskich: “Wcześniej złożona została petycja o wstrzymanie wycinki podpisana przez 3460 osób w tym ponad 1600 mieszkańców Katowic” – zaznaczył w piśmie Prezes Stowarzyszenia, Michał Adamczyk.  

Członkowie organizacji zapraszają chętnych na wydarzenie organizowane w ramach akcji 
#WspólnyLas – Zaślubiny z bukami w Murckowskim Lesie, które odbędzie się w niedzielę 16 maja o godzinie 11.00. Jak można przeczytać w opisie wydarzenia, inicjatywa #WspólnyLas wysnuwa następujące postulaty: 

🟩 Wprowadzenie realnej ochrony przyrody w lasach. 
Domagamy się zakazu prac gospodarczych (wycinek) w okresie lęgowym ptaków czyli od marca do 16 października. Zgłaszamy postulat ponownego objęcia gospodarki leśnej wymogami ścisłej ochrony gatunkowej. 
🟨 Zapewnienie udziału społeczeństwa w decydowaniu o lasach. 
Jako obywatelki i obywatele chcemy mieć realny udział w podejmowaniu decyzji o lasach. 
🟩 Reformę funkcjonującego modelu gospodarki leśnej. 
Domagamy się zmian prawnych, które dostosują dominujący obecnie w Polsce model surowcowej gospodarki leśnej do wymogów zmieniających się czasów.” 

Więcej o wydarzeniu można przeczytać na portalu Facebook.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok