Aktywiści wygrali sprawę z Katowicką Agencją Wydawniczą. Poznamy wynagrodzenia pracowników spółki

Aktywiści ze Stowarzyszenia Mieszkańcy dla Katowic wygrali sprawę z miejską spółką Katowicka Agencja Wydawnicza. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyznał rację stowarzyszeniu, dzięki czemu aktywiści są krok bliżej poznania wynagrodzeń pracowników KAW.

Jak informuje stowarzyszenie, społecznicy na początku tego roku zwrócili się do Katowickiej Agencji Wydawniczej o udostępnienie informacji na temat wynagrodzeń osób zatrudnionych w spółce na podstawie umów cywilnoprawnych. Prośba aktywistów spotkała się z dwukrotną odmową, wobec czego Mieszkańcy dla Katowic zaskarżyli odmowną decyzję do sądu administracyjnego. Sąd z kolei przychylił się do stanowiska aktywistów. Wyrok nie jest prawomocny – spółka ma prawo do złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

„W spółce zatrudniony jest jeden radny, ale nasze zapytanie dotyczyło wszystkich wynagrodzeń, jakie wypłaca spółka. KAW próbowała zasłonić się tajemnicą przedsiębiorstwa, ale się nie udało” – czytamy komentarz stowarzyszenia pod postem na Facebooku.

Przypomnijmy, że Katowicka Agencja Wydawnicza została powołana w 2021 roku i ma odpowiadać za promocję innych spółek miejskich, jest również wydawcą portalu WKATOWICACH.eu. Ponadto ogromną większość udziałów w spółce posiada podmiot Katowickie Inwestycje S.A., w którym jedynym akcjonariuszem jest Miasto Katowice.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok