Radny do wiceprezydenta: dostaje jednak sygnały, że do tej pory Zespół się nie spotkał

Prezydent Marcin Krupa w czasie Komisji Klimatu w Radzie Miasta zobowiązał się do powołania zespołu, który przygotuje dokument, mówiący o ochronie drzew pomnikowych na terenie miasta Katowice. W zespole miało być miejsce także dla społeczników, który walczyli o ustanowienie nowych pomników przyrody. Jednak jak pisze Jarosław Makowski, zespół nadal się nie spotkał i nie rozpoczął pracy.

Makowski, radny i przewodniczący Komisji Klimatu, napisał więc do wiceprezydenta Mariusza Skiby:

„Z racji tego, że Pan Prezydent był nieobecny (domyślam się, że uczestniczył Pan w innych ważnych wydarzeniach) na wrześniowej Komisji Klimatu, wybieram drogę korespondencyjną.

Przypomnę, że to podczas obrad Komisji Klimatu z udziałem Pana Prezydenta Marcina Krupy powstał pomysł – poparty przez wszystkich radnych i stronę społeczną – utworzenia Zespołu, który przygotuje dokument mówiący o ochronie drzew pomnikowych na terenie miasta Katowice.

Wiem, że zarządzeniem Pana Prezydenta Krupy taki zespół został powołany. Wiem również, że Pan ma koordynować prace Zespołu. Dostaje jednak sygnały, głównie ze strony społecznej, że do tej pory Zespół się nie spotkał. I nie rozpoczął prac. A tym samym nie został uzgodniony plan pracy Zespołu.

Dlatego będę wdzięczny za informację, kiedy Zespół się spotka, by uzgodnić plan pracy. I kiedy – jako Komisja Klimatu – możemy się spodziewać, że dokument opracowany przez Zespół trafi na obrady Komisji.

Sebastian Pyplacz
Sebastian Pyplacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.