Metropolitalna Szkoła Prototypowania po raz piąty. Rzeka, przestrzeń i nauka 

Przed nami piąta odsłona Metropolitalnej Szkoły Prototypowania. Tym razem zaprojektujemy zmiany w przestrzeni akademickiej Katowic.

Działanie jest prowadzone w ramach Konsorcjum Akademickiego „Katowice – Miasto Nauki”. Dzięki wspólnemu prototypowaniu w przyszłości powstanie przestrzeń pozwalająca na dostęp do nauki także poza murami uczelni. Działanie to związane jest z przyznaniem Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki na 2024 rok.

Uczestniczy Szkoły stworzą tymczasową aranżację przestrzeni części kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Chodzi o fragment doliny Rawy w okolicy Wydziału Nauk Społecznych. W przyszłości przywrócona do stanu naturalnego Rawa będzie osią parku rzecznego, łączącego funkcje przyrodnicze, ekologiczne i badawcze. W ten sposób powstanie zielona strefa nauki, łącząca potencjał katowickich uczelni i współgrająca z już istniejącą strefą kultury.

Nowa aranżacja przestrzeni

Działania rozpoczną się w okolicy rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w sobotę, 24 września 2022 r. Będą one polegały na wspólnym, fizycznym budowaniu, przy pomocy mebli miejskich, czasowej aranżacji niewielkiego fragmentu kampusu.

Na deptaku przed Rektoratem ustawiony zostanie duży stół, złożony z mniejszych elementów, które będzie można dowolnie ze sobą zestawiać i rozłączać. Dzięki temu wykreujemy instalację do wspólnego jedzenia w przerwie w zajęciach oraz do prowadzenia swobodnych i bardziej formalnych rozmów akademickich. Na fragmencie ulicy Pańki przed Wydziałem Nauk Społecznych, na miejscu parkingu, zbudujemy siedziska oraz mniejsze i większe donice, w których pojawi się zieleń.

Wywiady

Eksperyment będzie wstępem do rozmów o docelowym zagospodarowaniu tego terenu. W październiku przeprowadzone zostaną wywiady dotyczące tego, jak obszar poddany prototypowaniu jest wykorzystywany i jak powinien się zmieniać. Będziemy pytać nie o pomysły architektoniczne, gdyż te wymagają bardzo dokładnego namysłu inżynierskiego, ale o funkcje, które przestrzeń powinna realizować, by lepiej służyć obecnym i przyszłym użytkownikom.

Model zagospodarowania przestrzeni wokół terenów związanych z edukacją i nauką 

Wnioski z rozmów zostaną wykorzystane w trakcie pracy nad wizją trwałej przebudowy katowickiego kampusu. Bazując na tych doświadczeniach, wiosną 2023 roku przygotujemy przewodnik dla miast oraz uczelni Metropolii. Znajdą się w nim m.in. rekomendacje i przykładowe rozwiązania, jak wyglądać może nadawanie nowych funkcji terenom wokół szkół średnich i uczelni.

Zaangażuj się! 

Działania Metropolitalnej Szkoły Prototypowania rozpoczynamy w sobotę, 24 września o godz. 12.00. Prace będą prowadzone codziennie (oprócz niedzieli) do 30 września.

Już dzisiaj chcemy zaprosić wszystkich do wspólnych rozmów przy stole. Spotykamy się 3 października o godz. 10.00 na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12). Zapraszamy!

Jeżeli chcesz być częścią zmiany, lubisz majsterkować lub chcesz się tego nauczyć, napisz na adres: a.hantkiewicz@metropoliagzm.pl lub ewelina.budzinska-gora@us.edu.pl.

Metropolia GZM

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.