Nowe zielone przestrzenie w Katowicach. Projekty z II edycji Zielonego Budżetu mają wykonawców 

60 zielonych inwestycji zostanie zrealizowanych w Katowicach. Zakład Zieleni Miejskiej otworzył oferty złożone w ramach wszystkich przetargów dotyczących realizacji II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice. 

– Zielony Budżet miasta Katowice daje możliwość realizacji zielonych inwestycji, których pomysłodawcami są mieszkańcy Katowic. Dzięki temu projektowi w mieście realizowane są dodatkowe inicjatywy, dotyczące między innymi nowych nasadzeń, rewitalizacji skwerów czy też tworzenia  przestrzeni sprzyjających spędzaniu wolnego czasu w otoczeniu przyrody. Na realizację 60 zadań przeznaczymy ponad 740 tys. zł. Zależy nam na realizacji tych projektów, bo to działania ważne z perspektywy mieszkańców – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że sytuacja dynamicznych zmian w kosztorysach wynika z obecnego poziomu inflacji, czy też dostaw materiałów.

Wspomniane przetargi Zakładu Zieleni Miejskiej dotyczą łącznie 60 pomysłów wybranych w II edycji Zielonego Budżetu. Wśród nich znalazło się między innymi zazielenienie ulicy Przelotowej, polegające na nasadzeniu nowych drzew, krzewów czy też łąk kwietnych. To również zadanie pod tytułem Plac na Glanc w Zarzeczu, które polega na wymianie konstrukcji kwietnikowej obecnie znajdującej się na skwerku oraz zakupieniu i ustawieniu dwóch dodatkowych konstrukcji kaskadowych wraz z ukwieceniem. Projekt zakłada także wymianę uschniętych drzewek z donic wraz z nasadzeniem nowych oraz rearanżację wież kwiatowych i donic z nowo nasadzonymi drzewami.Kwietniki pojawią się również przy ulicy Solskiego w Katowicach, a krzewy na ul. Mruczka na odcinku od piekarni Kłos do Szpitala Miejskiego. Wypięknieje również skwer Ewalda Gawlika. Projekt obejmuje uzupełnienie terenów trawiastych o nową trawę, dosypanie kory oraz nasadzenie nowych roślin na klombie, stworzenie na jednym z trawników kwietnika, dosadzenie roślin kwitnących w ramach kwitnącej łąki a także stworzenie żywopłotu wzdłuż jednej alejki, zakup dwóch ławeczek i koszy na psie odchody. Zmieni się także rejon ulicy Kruczej i Kijowskiej. Zlikwidowanych zostanie ok. 57 m kw. chodnika znajdującego się w sąsiedztwie Strefy Gier i Zabaw. W tym miejscu powstanie niewielki pas zieleni będący buforem pomiędzy Strefą Gier i Zabaw, a drogą osiedlową. Pas zieleni zostanie obsiany trawą, pojawi się także żywopłot. Dodatkowym elementem dekoracyjnym tego miejsca ma być niewielki kwietnik utworzony w pobliżu Strefy Gier. Z kolei wokół skate pointu w Burowcu, w miejscu niewykorzystanego dotąd i zacienionego terenu, pojawi się ogród sensoryczny w połączeniu z ogrodem deszczowym. 

Zakład Zieleni Miejskiej podzielił przydzielone mu zadania pomiędzy 4 postępowania przetargowe. W każdym z nich swoje oferty złożył wyłącznie jeden wykonawca i w każdym oferta przekraczała zarezerwowane na realizację środki.

W pierwszym z przetargów przygotowany budżet wynosił 308 tys. zł, podczas gdy złożona przez Botika s.c. Rafał Pieszczoch, Barbara Pieszczoch oferta opiewała na 381 tys. zł. W drugim postępowaniu Zakład zarezerwował 58 tys. zł brutto, a oferta Fiori sp. Z o.o. wynosiła 65 tys. zł. Trzeci przetarg to 106 tys. zł ZZM-u przy ofercie Fiori sp. z o.o. na 114 tys. zł. W ostatnim z postępowań budżet wynosił 178 tys. zł brutto, a oferta Fiori sp. Z o.o. 181 tys. zł. Chociaż oferty przekroczyły zakładany budżet, zapadły decyzje, by przeznaczyć więcej środków na realizację i przyjęto wszystkie ze złożonych ofert. Teraz Zakład Zieleni Miejskiej przygotowuje się do podpisania umów z wyłonionymi wykonawcami, co nastąpi we wrześniu. Kolejnym etapem będzie realizacja zgłoszonych przez mieszkańców projektów. Zakończenie wykonania tych zadań jest planowane do końca roku.

Zielony Budżet angażuje mieszkańców

Realizacja pomysłów mieszkańców na rzecz środowiska jest możliwa, dzięki wydzieleniu z budżetu obywatelskiego osobnej puli na zielone inwestycje. Ta inicjatywa Marcina Krupy, prezydenta Katowic spotkała się z zadowoleniem mieszkańców, którzy chętnie zaangażowali się w nowy projekt. Pierwsza edycja Zielonego Budżetu miała miejsce w 2020 roku, a mieszkańcy zgłosili wtedy około 130 pomysłów. Były to projekty zarówno ogólnomiejskie, jak i lokalne, dotyczące nowych nasadzeń, tworzenia łąk kwietnych czy zakupu kwietników. W kolejnej edycji wniosków złożonych przez mieszkańców było jeszcze więcej, bo 164. Weryfikację przeszło 89 i wnioski te zostały przekazane do realizacji. W tegorocznej, trzeciej już odsłonie Zielonego Budżetu, mieszkańcy zgłosili 222 wnioski. Ogłoszenie wyników weryfikacji merytorycznej nastąpi do 9 września.

– To wspaniała inicjatywa, która niesie za sobą wiele korzyści. Wprowadzanie zieleni do przestrzeni miejskiej nie tylko wpływa na estetykę otoczenia i samopoczucie mieszkańców, ale jest także istotne ze względu na dbałość o środowisko i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Zieleń pozwala przeciwdziałać powstawaniu miejskich wysp ciepła, poprawia retencję wody, jest ważna dla rozwoju zwierząt i owadów – tłumaczy Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Urząd Miasta Katowice

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.