Komunikat Prasowy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach  

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ociepki w Katowicach.  

11 sierpnia, jeśli warunki atmosferyczne się nie zmienią, rozpocznie się przebudowa nawierzchni ul. Ociepki w Katowicach. Prace polegać będą między innymi na frezowaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu podbudowy oraz wykonaniu warstw zamykających  nawierzchnię drogową.

Ruch pieszy zostanie zachowany, a oznakowanie pionowe przejść dla pieszych pozostanie bez zmian. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dojścia i dojazdów  do wszystkich posesji i obiektów. Po zasygnalizowaniu przez kierującego zamiaru wjazdu lub wyjazdu przez bramę pracownik kierujący ruchem, za pomocą odpowiednich zachowań i sygnałów, umożliwi wykonanie manewru.  

Wykonawcą, wybranym w postępowaniu przetargowym, jest firma Silesia Invest, a wartość zadania to ok. 240 tysięcy złotych. 

Zmiana organizacji ruchu na ul. Meteorologów w związku z budową ronda.

8 sierpnia rozpoczną się roboty budowlane związane z planową budową ronda na ulicy Meteorologów w Katowicach. Wydając warunki zabudowy dla osiedla Ceglana Park, zobowiązano inwestora, firmę Develia S.A. do przebudowy układu drogowego w tym miejscu na jego koszt. 

Zgodnie z przedstawioną koncepcją, przebudowa układu drogowego będzie polegała na budowie ronda na ulicy Meteorologów. Układ drogowy w docelowej organizacji ruchu będzie uwzględniał przejazdy rowerowe. 

MZUiM przekazał teren pod budowę przedmiotowego ronda, a wykonawca inwestycji drogowej na zlecenie inwestora prywatnego — firma DROGOPOL — 8 sierpnia rozpocznie prace, które mogą potrwać przez 4 miesiące. Dla zapewnienia komfortu przejazdu, roboty obywają się przy punktowym zawężeniu pasa drogowego. 

Katowicka Agencja Wydawnicza

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.