Budynek X LO w Katowicach przeszedł kompleksową modernizację

Katowice starają się poprawić efektywność energetyczną budynków w mieście. Kolejnym krokiem jest kompleksowa termomodernizacja siedziby X LO w Katowicach im. Ignacego Jana Paderewskiego znajdującej się przy ul. Miarki.

Budynek liceum istnieje od lat 40., w związku z czym jego przystosowanie było konieczne. Jak czytam w informacji Urządu Miasta, remont ma poprawić zarówno komfort uczniów i nauczycieli, jak i estetykę budynku.

Prace objęły nie tylko przystosowanie siedziby szkoły do wymogów efektywności energetycznej. W samym budynku zamontowano infrastrukturę przystosowującą gmach do potrzeb osób niepełnosprawnych, zmieniono oświetlenie, a także założono instalację fotowoltaiczną, pozwalającą pozyskiwać energię elektryczną na użytek własny szkoły.

W ramach samej termomodernizacji ocieplono ściany, poddasze i dach sali gimnastycznej, wykonano izolację przeciwwilgociową, wymieniono instalację odwodnienia dachu, a także stolarkę okienną i drzwiową. Poza wspomnianymi pracami wymieniono istniejący wymiennik ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody.

Koszt całej inwestycji wyniósł niecałe 4,2 mln zł.

Obrazek domyślny
Magdalena Kwaśniok