Metropolia dofinansowuje kurs języka polskiego dla Ukraińców. Zajęcia prowadzi Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski prowadzi bezpłatne zajęcia z języka polskiego dla ukraińskich uchodźców. Z kursu mogą skorzystać pełnoletnie osoby, które przekroczyły granicę z Polską po 24 lutego 2022 roku i aktualnie mieszkają na terenie Metropolii. Tylko do końca roku uczelnia zorganizuje 30 kursów. Zajęcia są dofinansowane przez Metropolię – na ten cel przeznaczono blisko 500 tys. zł.

Osoby spełniające wymagania mogą się zarejestrować za pomocą formularza https://www.formularze.us.edu.pl/uckj. Nie trzeba się obawiać o upływ terminu – rejestracja jest ciągła. Grupy zajęciowe, jak i harmonogramy zajęć, powstają po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby chętnych, o czym zarejestrowani są informowani drogą mailową.

Jak informują organizatorzy, kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych. Zajęcia są prowadzone stacjonarnie, a prowadzą je nauczyciele akademiccy, akredytowani lektorzy i egzaminatorzy języka polskiego posiadający uprawnienia wymagane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, którzy są specjalistami z zakresu nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Kurs rozpoczęły już dwie grupy. Zajęcia są prowadzone w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach, jednak w razie potrzeby można zorganizować lekcje również w pozostałych miastach, w których są wydziały Uniwersytetu Śląskiego.

Celem kursu jest umożliwienie uchodźcom sprawnej komunikacji w języku polskim w codziennych sytuacjach, również na rynku pracy czy uczelni. Po ukończeniu zajęć kursanci otrzymają certyfikat.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok