Stormwater Poland 2022 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym

Jedna z największych konferencji poświęconych zmianom klimatu odbędzie się na Śląsku. Gospodarzem Stormwater Poland 2022 będzie Metropolia GZM, wydarzenie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Głównym tematem, o którym dyskutować będą prelegenci polscy i zagraniczni, są wody opadowe – pomysły na ich lepszą retencję i zagospodarowanie. Debata ma dotyczyć również terenów wysoko zurbanizowanych, do których bez wątpienia należy Metropolia.

„Partnerstwo GZM w tej konferencji jest wyrazem zainteresowania rozwojem obszaru związanego z błękitno-zieloną infrastrukturą, w szczególności zasobom wodnym, zapobieganiem suszy i retencją.  W Metropolii jest to jeden z istotniejszych aspektów zapobiegania zmianom klimatu” – komentują przedstawiciele Metropolii.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 28 – 29 września. Przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji zostaną zorganizowane warsztaty dla gmin Metropolii.

Imprezę swoim honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, któremu zresztą zalecamy udział w warsztatach. Może się podzielić doświadczeniami z Alei Roździeńskiego w deszczowy dzień.

Obrazek domyślny
Magdalena Kwaśniok