Zapłakali nawet ci, którzy od lat powtarzają to samo 

Obrazek domyślny
Sebastian Pyplacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.