Katowice dla Ukrainy – zmiana lokalizacji punktu nadawania numerów PESEL

Od poniedziałku 23 maja numery PESEL uchodźcom z Ukrainy będą wydawane w punkcie przy ul. Pocztowej 5. Zmiana ma związek ze zmniejszającą się liczbą wydawanych numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. Karta Dużej Rodziny i Katowicka Karta Mieszkańca wydawane będą w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Otrzymanie numeru PESEL przez osoby przyjeżdzające do nas z Ukrainy umożliwia ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W myśl tzw. specustawy wnioski można składać od 16 marca. Od tego dnia w Katowicach wydano 10 903 numery PESEL uchodźcom z Ukrainy.

– W pierwszych tygodniach wydawania numerów PESEL naszym gościom z Ukrainy każdego dnia przyjmowaliśmy kilkaset wniosków. Aby usprawnić proces przyjmowania wniosków i uruchomić więcej stanowisk przenieśliśmy punkt ich przyjmowania do Urzędu Stanu Cywilnego. Obecnie zainteresowanie jest dużo mniejsze, przyjmujemy około 60 wniosków dziennie. Dlatego wracamy do pierwotnego rozwiązania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Rekordowy pod względem przyjmowania wniosków był dotychczas 28 marca. Tego dnia urzędnicy przyjęli 635 wniosków. Było to możliwe dzięki przeniesieniu punktu wydawania numerów PESEL uchodźcom do Urzędu Stanu Cywilnego. W sumie w budynku USC uruchomiono 20 stanowisk do przyjmowania wniosków od uchodźców z Ukrainy. Dodatkowy sprzęt i pracowników do obsługi stanowisk zapewnił wojewoda śląski.

W ostatnich tygodniach liczba przyjmowanych wniosków jest zdecydowanie mniejsza. 10 maja przyjęto 41 wniosków, 11 maja – 45, 12 maja – 63 a 13 maja – 38. W związku z tym zapadła decyzja o powrocie z przyjmowaniem wniosków do punktu przy ul. Pocztowej 5. Tam wnioski będą przyjmowane od poniedziałku 23 maja. Zarówno w budynku USC jak i w punkcie przy ul. Pocztowej 5 pojawi się specjalne oznakowanie i informacje zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim.

W związku z powyższym Katowicka Karta Mieszkańca i Karta Dużej Rodziny wydawane będą w Biurze Obsługi Mieszkańców, przy Rynku 1. Do tego celu wyznaczone zostaną dwa stanowiska.

Numer PESEL może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który przybył po 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi, i złoży wniosek do dowolnego urzędu gminy. By złożyć wniosek konieczne jest posiadanie przy sobie dokumentu, który potwierdzi dane podane we wniosku i tożsamość osoby składającej wniosek. Jeżeli ktoś nie posiada takiego dokumentu, może złożyć wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej. Niezbędne jest także kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość). Wydanie tego dokumentu jest bezpłatne. Numer PESEL zostaje nadany na miejscu.

Przypomnijmy, że w Katowicach realizowanych jest szereg przedsięwzięć pomocowych dla Ukrainy. Obecnie w mieście, jak wynika z raportu Unii Metropoli Polskich na podstawie danych pochodzących z urządzeń mobilnych, dla osób których badany obszar był najczęstszym miejscem pobytu w miesiącu oraz rozszerzone o dane z rejestru PESEL przebywa ponad 96 tys. Ukraińców, w tym prawie 19 tys. dzieci. Cały czas trwają prace związane z rozwojem bazy noclegowej dla uchodźców z Ukrainy. W ostatnich dniach przy ulicy Pukowca 15 zaadaptowana została prywatna przestrzeń biurowca.

Pomieszczenia znajdujące się na jednym z pięter biurowca zostały wyposażone w odpowiednie meble. Pierwsze osoby już zostały zakwaterowane w tym miejscu. W sumie schronienie znajdzie tam ok. 40 osób.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.