Nowe układy komunikacyjne w Katowicach

Miasto Katowice przygotowuje się do realizacji sześciu ważnych inwestycji drogowych, w tym m.in. w okolicy Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Muzeum Śląskiego. Spółka Katowickie Inwestycje S.A. ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.

– W Katowicach stawiamy na zrównoważony transport, stąd budowa centrów przesiadkowych, rozwój sieci dróg rowerowych i ciągłe zwiększanie liczby stacji wypożyczalni rowerów miejskich czy wdrażanie inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem. Rozwój miasta wymaga spojrzenia kompleksowego i takie też realizujemy, dlatego ważna jest rozbudowa dróg na północ od Strefy Kultury, która zakłada skomunikowanie tego obszaru z uwzględnieniem rozwiązań dla pieszych, rowerzystów i kierowców – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Nowe ulice, chodniki i drogi rowerowe
Dzięki realizacji tej inwestycji, mieszkańcy Bogucic zyskają nowe połączenie ze Strefą Kultury. Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie przedłużenia ulicy Dobrowolskiego do ulicy Katowickiej, a u ich zbiegu budowę ronda, które usprawni i upłynni ruch. Co ważne w ramach realizacji inwestycji powstanie również dodatkowa infrastruktura – chodniki, droga rowerowa, kanały technologiczne, systemy odwodnienia oraz oświetlenie. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i użytkowników drogi. W ramach tej inwestycji powstanie również nowy odcinek ulicy Mieroszewskiego – od skrzyżowania z ulicą Bończyka do nowopowstałego przedłużenia ulicy Dobrowolskiego.

– Ważną korzyścią dla mieszkańców Katowic, jaką przyniesie ta inwestycja, będzie połączenie alei Roździeńskiego z Bogucicami. Dzięki temu, kierowcy będą mogli omijać ścisłe centrum Katowic, oszczędzając swój czas oraz odciążając ruch w rejonie Ronda im. gen. Jerzego Ziętka – mówi Jarosław Łuczyński, zastępca dyrektora w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Budowa nowych układów drogowych z promesą 86 mln zł
Inwestycja o szacowanej wartości około 35 mln zł, pod nazwą: „Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – etap II” to jedno z sześciu zadań, które planowane są do realizacji w Katowicach w ramach programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Pozostałe zadania planowane do realizacji w ramach ogłoszonego przetargu to: budowa układu drogowego w rejonie ulicy Tysiąclecia 88b; budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego – etap I: połączenie drogowe ulicy Armii Krajowej z ulicą Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym; przedłużenie ulicy Mickiewicza do ulicy Grundmanna; przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w ramach programu Mieszkanie dla Rozwoju przy ulicy Gospodarczej oraz przy ulicy Korczaka i Deszczowej. Niemal wszystkie zadania będą zawierały rozwiązania dla pieszych, rowerzystów oraz kierowców.

W związku z planowaną realizacją powyższych zadań miasto uzyskało promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości niemal 86 mln zł brutto. Koszt realizacji wszystkich sześciu inwestycji drogowych szacowany jest na nieco ponad 94 mln zł. Firmy zainteresowane realizacją inwestycji drogowych mogą składać swoje oferty w przetargu do 31 maja br. Zakładany czas na realizację wszystkich inwestycji to niecałe dwa lata od dnia zawarcia umowy z wykonawcą.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.