Ważna uchwała Rady Miasta. Przyjęto plan zagospodarowania przestrzennego dla stadionu AWF i zabytkowych kortów

Mieszkańcy centrum Katowic od miesięcy walczyli o utrzymanie terenów zielonych, ochronę zabytkowych kortów i samego stadionu AWF przed zabudową. Po dwóch latach pracy ostatecznie udało się przyjąć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Śródmieścia. To oznacza, że stadion pozostanie terenem rekreacyjnym, na działce po kortach nie powstanie zaś lobbowane przez dewelopera osiedle.

Ta przełomowa decyzja jest efektem zaangażowania dziesiątek mieszkańców; na kanwie planowanej inwestycji stowarzyszenie Mieszkańcy dla Katowic powołało do życia inicjatywę STOP betonowaniu AWF, która zachęcała katowiczan do walki o ustanowienie MPZP. Kiedy wszystko zdawało się być na dobrej drodze, na posiedzeniu Komisji Rozwoju doszło do pewnych komplikacji. Trzy dni przed planowanym posiedzeniem Rady Miasta członkowie komisji przegłosowali bowiem wniosek formalny z zaleceniem zdjęcia z porządku obrad głosowania nad projektem planu w aktualnym kształcie. Ostatecznie jednak do głosowania doszło, a plan został przyjęty przez radnych jednomyślnie.

Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Katowic podziękowało za zaangażowanie nie tylko mieszkańcom, ale i pracującym nad projektem urzędnikom: „Przede wszystkim jednak dziękujemy urzędniczkom i urzędnikom z Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki z Urząd Miasta Katowice, a w szczególności Panu Naczelnikowi Jerzemu Pogodzie 🤝 Bez Was dokument nie powstałby w takim kształcie, wykonaliście świetną robotę – ogromnie cieszymy się, że głos strony społecznej również został przez Was uwzględniony. Czekamy już na kolejną współpracę!” – skomentowali aktywiści.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok