Rozwiązania dotyczące energii i klimatu do konsultacji

Powstał „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice”. Dokument ma pomóc w ograniczeniu emisji CO2. Ruszają jego konsultacje.

W kwietniu 2019 roku Katowice przystąpiły do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” Porozumienie skupia przedstawicieli władz samorządowych, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii oraz wykraczać poza te cele.
Podpisanie Porozumienia jest równoznaczne z koniecznością opracowania „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice (SECAP)”.

Taki dokument właśnie powstał w Katowicach. Jednym z głównych założeń opracowania SECAP jest ograniczenie emisji CO2 w perspektywie do 2030 r. o co najmniej 40% w odniesieniu do roku bazowego – w przypadku Katowic mowa o roku 2012.

Katowice w ostatnich latach zintensyfikowały działania na rzecz walki o czyste powietrze. W latach 2015-2021 tylko dzięki miejskiemu programowi dofinansowano wymianę 6 273 źródeł ciepła kosztem ponad 53,5 mln zł. Jestem przekonany, że SECAP usprawni prowadzone przez nas w wielu obszarach działania i przełoży się na jeszcze lepszą jakość powietrza, którym oddychają katowiczanie a także na ograniczenie emisji CO2 – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Plan przewiduje zmniejszenie emisji CO2 do roku 2030 o prawie 467 000 MgCO2/rok, a redukcję końcowego zużycia energii o ponad: 1,130 TWh/rok. Oszacowany koszt realizacji działań we wszystkich wskazanych w dokumencie sektorach do roku 2030 wyniesie około 6,82 mld zł, w tym koszty działań miasta to prawie 1 mld zł.

W trakcie opracowywania dokumentu przeprowadzano szerokie konsultacje. W początkowym etapie dotyczyły naboru planowanych do realizacji przedsięwzięć zgłaszanych zarówno przez jednostki miejskie, jak i przedsiębiorców z terenu miasta czy osoby prywatne. Następnie odbyły się spotkania robocze z jednostkami miejskimi, przedsiębiorstwami energetycznymi, spółdzielniami mieszkaniowymi, przedsiębiorstwami transportowymi, jednostkami naukowymi i badawczymi, organizacjami pozarządowymi. Wzięło w nich udział ok. 160 osób. Dodatkowo, w ramach prowadzonego profilu FB #MCE, podczas prac nad dokumentem przygotowana została ankieta dla mieszkańców miasta Katowice.

Teraz konsultacje wchodzą w następną fazę. Na temat gotowego dokumentu i zawartych w nim założeń mogą się wypowiedzieć mieszkańcy i podmioty działające na terenie Katowic. Dokument pojawi się na platformie konsultacji społecznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice, pod adresem www.katowice.eu. Planowane jest także zorganizowanie spotkania informacyjnego w temacie.

SECAP jest dokumentem, który zastąpi obowiązujący „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”. Traktowany jest on jako dokument strategiczny, kierunkowy w zakresie wzrostu efektywności energetycznej, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz dostosowania się do zmian klimatu (wyspy ciepła, błękitno zielona infrastruktura).

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.