„Dialog w czasach pandemii”. Ruszyła V edycja Performatywnego Magazynu

„Dialog w czasach pandemii” – to tytuł najnowszej edycji programu rezydencji artystycznych „Performatywny Magazyn”. Muzeum Śląskie zaprasza artystów do udziału w nim po raz piąty.

To już dwa lata, kiedy zmagamy się z pandemią globalnie i lokalnie. To czas, w którym musiały zmienić się nasze zwyczaje, musieliśmy się dostosować do nowych zasad, to czas, który wpłynął na aspekty intymne naszego życia jak i na funkcjonowanie w społeczeństwie. To czas wielu wyrzeczeń, ograniczeń ale i nowych możliwości. Jak czas walki z pandemią wpłynął na dialog, komunikację między ludźmi. Jak się komunikujemy, jaką w czasach pandemii odegrały media, Internet? Jak za kilka lat będzie się przedstawiało/odnosiło się do czasów pandemii?

Program rezydencji jest przeznaczony dla artystów sztuk wizualnych i performatywnych z Polski. Jego celem jest umożliwienie artystom zdobywanie nowych doświadczeń poprzez realizację projektów twórczo reinterpretujących zaproponowany przez Muzeum temat. Program w szczególności jest skierowany do osób, które chcą rozwijać własną twórczość poprzez sięganie po nowe zakresy tematyczne twórczości lub środki wyrazu.

Terminarz:

  1. Termin składania projektów upływa 6 maja 2022 do godz. 15.00.
    Należy je przesyłać na adres: pm@muzeumslaskie.pl z dopiskiem „Performatywny Magazyn 2022”.
  1. Pierwsza selekcja projektów nastąpi do 12 maja 2022 r.
  2. Autorzy projektów wybranych w ramach wstępnej selekcji zostaną mailowo lub telefonicznie zaproszeni do szczegółowego zaprezentowania projektu podczas rozmowy z jury. O terminie rozmowy zaproszeni artyści zostaną powiadomieni mailowo, najpóźniej do 20 maja 2022 r. Do tego dnia na stronie Muzeum zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu.
  3. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone do 10 czerwca 2022 r.

Ważne informacje:

  • Istnieje możliwość zgłaszania się pojedynczych osób lub zespołów.
  • Chętni mogą zgłosić maksymalnie dwa pomysły, z których jednak zostanie zrealizowany tylko jeden.
  • Czas trwania jednej rezydencji wyniesie od 15 do 30 dni.
  • W zależności od rodzaju projektu, czas prezentacji może wynosić od 1 do 10 dni roboczych, przy czym Muzeum może podjąć decyzję o przedłużeniu czasu prezentacji.

Dokumenty do pobrania:

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.