Kobieto, boski diable… Wizerunki kobiet w projektach scenograficznych z kolekcji Muzeum Śląskiego w Katowicach

Wystawa prezentuje fenomen tworzenia postaci scenicznej i funkcję kostiumu w tym procesie. Jest on nie tylko transpozycją literackiego opisu na formę wizualną, ale też złożonym aktem twórczym, który przenosi akcent z relacji aktor-reżyser-postać na relację aktor-kostium-postać. Z tego względu narracja wystawy nie koncentruje się na poszczególnych realizacjach, ale na projekcie scenograficznym jako wizualnej formie zapisu wspomnianego procesu budowania postaci. Kluczowy etap pracy scenografa – tworzenie projektu, stanowiącego punkt wyjścia do dalszych działań, jest najczęściej niedostrzegalny dla widzów – zarówno teatralnych, jak i  publiczności wystaw. Ten zróżnicowany na tym etapie metodologicznie i formalnie akt twórczy został zaprezentowany na ekspozycji poprzez prace autorek projektów kostiumów damskich, których liczna kolekcja w zbiorach Muzeum umożliwia nie tylko przedstawienie rozmaitych interpretacji wizerunku postaci kobiety, ale również ukazanie charakterystycznych dla twórczości poszczególnych artystek technik projektowania.

W historii teatru granie postaci kobiecych, w stopniu dużo większym niż męskich, wiązało się z wieloma obostrzeniami obyczajowymi i zwyczajowymi, które miały wpływ na kostium teatralny oraz sposób jego prezentacji na scenie. Współcześnie mamy do czynienia z recepcją tych zjawisk – grą z dawnymi konwencjami, ale także z ich dekonstrukcją i zanegowaniem. Kostium teatralny przechodził ewolucyjną transformację, wynikającą ze zmian konwencji, stylów gry aktorskiej, konstrukcji spektaklu, a ostatecznie – ze zmiany postrzegania jego roli w tworzeniu postaci scenicznej. W jego projektowaniu inspiracją są zarówno odwołania do historycznych konwencji teatralnych, jak i nawiązania do współczesnych kierunków plastycznych; przetworzenia dawnej, ale i obecnej mody. Kostium, będąc znakiem plastycznym, może stanowić zarówno element przestrzeni, jak i funkcjonować jako niezależny obiekt. Stał się medium zdolnym do przekształcenia artystycznego wizerunku aktora w postać, oddziałującym swoim znaczeniem, ale i formą, na widza.

  • 4.02.2022 – 3.04.2022

kuratorka: Sylwia Ryś

Muzeum Śląskie w Katowicach

ul. T. Dobrowolskiego 1 / budynek Centrum Scenografii Polskiej

Muzeum Śląskie

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.