MFiPR: Za pół roku Katowice staną się stolicą wszystkich miast na świecie

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda podpisał umowy z ONZ na organizację w Polsce największego wydarzenia na świecie poświęconego miastom – Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum – WUF11). Jedenasta edycja wydarzenia odbędzie się od 26 do 30 czerwca 2022 roku w Katowicach. Rozpoczęła się rejestracja uczestników. Znamy też logo wydarzenia. O przygotowaniach do Światowego Forum Miejskiego w Katowicach opowiedzieli dziś minister Grzegorz Puda i wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która pełni też funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego.

– Szybki rozwój miast sprawia, że mierzą się one z wieloma wyzwaniami, na które musimy odpowiedzieć. Światowe Forum Miejskie jest zarówno kuźnią idei, jak i miejscem dyskusji o bardzo konkretnych rozwiązaniach, które pomogą stawić czoła tym wyzwaniom – mówi minister Grzegorz Puda i dodaje –Organizacja Światowego Forum Miejskiego jest jednym z priorytetów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które odpowiada między innymi za Krajową Politykę Miejską.

– Współczesne miasta zmieniają się błyskawicznie. Dobrze zaplanowany i zrównoważony rozwój miast jest w centrum Nowej Agendy Miejskiej ONZ i przyczynia się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Bez uczynienia naszych miast bardziej przyjaznymi, dostępnymi i sprawiedliwymi, nie osiągniemy tych celów – stwierdza Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawczy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat).

– Przygotowania do wydarzenia idą pełną parą. Naszą ambicją jest, by nie była to kolejna zwykła konferencja, której uczestnicy porozmawiają i rozjadą się do domów w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Do współpracy zaprosiliśmy ludzi młodych, biznes i środowiska naukowe. Chcemy pokazać polskie i europejskie osiągnięcia w transformacji miast – zapowiada wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Mamy logo WUF11

Ostatnie tygodnie to czas intensywnych przygotowań do Światowego Forum Miejskiego. Pierwszym z nich jest opracowanie logotypu WUF11. Każde państwo organizujące to wydarzenie przygotowuje własny logotyp.

Polski logotyp koncentruje się na gospodarzu wydarzenia, czyli na Katowicach. Katowice to doskonały przykład miasta, które z sukcesem przeszło transformację – z typowo górniczego, przemysłowego miasta w miejsce zielone, nowoczesne, kładące nacisk na kulturę, a jednocześnie pełne szacunku dla swojej historii. Jasne, optymistyczne kolory pokazują podkreślają pozytywne zmiany, które wciąż dokonują się w mieście. Symbolizują też dążenie miast to tego, by były dostępne, a ich rozwój włączający i zrównoważony. Głównym elementem logotypu są charakterystyczne dla Katowic miejsca, które poza tym, że są rozpoznawalne, opowiadają również historię transformacji miasta.

Spodek to najbardziej charakterystyczny budynek Katowic. To przestrzeń dialogu i emocji, w której odbywają się liczne konferencje, kongresy, wydarzenia sportowe i kulturalne. W Spodku odbędą się ceremonie otwarcia i zamknięcia WUF11.

Budynki Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Muzeum Śląskiego są doskonałym przykładem transformacji miasta. Oba powstały na terenach pokopalnianych i oba podkreślają zaangażowanie Katowic w rozwój kultury. Katowice od 2015 roku należą do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki.

Pomnik Powstańców Śląskich pokazuje, że region to miejsce przesiąknięte historią, często tragiczną, pełną zwrotów akcji.

Duża ilość zieleni pokazuje, że Katowice są jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce. Ponad 40% powierzchni Katowic pokrywają lasy. W mieście jest też wiele parków.

Umowy podpisane Drugim wydarzeniem jest podpisanie przez Polskę, reprezentowaną przez Ministra Grzegorza Pudę i ONZ, reprezentowaną przez dyrektor wykonawczą UN-Habitat Maimunah Mohd Sharif, umów dotyczących organizacji WUF11 w Polsce.

Umowy są dwie.Pierwsza z nich określa ogólne zasady organizacji WUF11 w Polsce. Dotyczy między innymi bezpieczeństwa, immunitetów oraz zapewnienia przez Polskę obiektu konferencyjnego i zaplecza technicznego. Druga umowa dotyczy kwestii logistycznych, na przykład wyposażenia centrum konferencyjnego, tłumaczeń, transportu, zabezpieczenia medycznego itp.

Umowy formalnie potwierdzają, że WUF11 odbędzie się w Polsce.

Ruszyła rejestracja Trzecim ważnym wydarzeniem jest uruchomienie rejestracji dla uczestników WUF11. Udział w WUF11 jest bezpłatny, a na wydarzenie można zarejestrować się na stronie https://wuf.unhabitat.org/. Rejestracja zakończy się 22 czerwca 2022 roku.

W najbliższych dniach uruchomiona zostanie także rejestracja między innymi dla wystawców i organizatorów wydarzeń podczas WUF11. O czym będzie WUF11 Obecnie trwają prace nad programem WUF11.

UN-Habitat przedstawił 6 tematów, wokół których będzie się toczyć dyskusja: 

• sprawiedliwa przyszłość miast, 

• bardziej ekologiczna przyszłość miast, 

• innowacje i technologie, 

• przyszła gospodarka miejska i finanse, 

• urbanistyka i zarządzanie, 

• budowanie odporności miast.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wspólnie z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, zaproponowało, by częścią programu WUF11 była tzw. ścieżka europejska, czyli blok wydarzeń poświęconych europejskiemu wymiarowi urbanizacji w kontekście globalnych wyzwań. Celem organizacji tego bloku wydarzeń w ramach WUF11 jest pokazanie odwiedzającym polskiego i europejskiego dorobku rozwoju miast

Czym jest WUF

Światowe Forum Miejskie to największe na świecie wydarzenie poświęcone rozwojowi miast. Wydarzenie odbywa się co dwa lata. Pierwsza edycja odbyła się w 2002 roku w Nairobi. Dotychczas forum gościło m. in. w Vancouver, Kuala Lumpur czy Abu Dhabi i gromadziło od kilku do nawet 20 tysięcy uczestników z całego świata. Pomysłodawcą i głównym organizatorem WUF jest UN-Habitat, czyli Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich.

Gospodarzami, a zarazem współorganizatorami 11. Sesji WUF będą Polska i Katowice. Po raz pierwszy wydarzenie odbędzie się w Europie Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie odbędzie się od 26 do 30 czerwca 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Hasło polskiej edycji WUF brzmi: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”.

Partnerami wydarzenia po stronie polskiej, którzy wspierają organizatorów są Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Rada Młodych WUF11.

PAP

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.