Drugi sklep socjalny na terenie Katowic otwarty

Pierwszy sklep socjalny w Polsce powstał w Katowicach pod koniec 2020 rokua 20.12.2021 r. drugi „Spichlerz” w naszym mieście otworzył się w Ligocie. Za Katowicami idą inne miasta – podobny sklep działa w Warszawie, a obecnie trwają zaawansowane prace nad otwarciem sklepów w kolejnych miastach w kraju. Sklep socjalny to miejsce, w którym można zrobić zakupy za cenę nieprzekraczającą 50% wartości ceny rynkowej produktów.

 Jako miasto dbamy o poprawę komfortu życia wszystkich jego mieszkańców, ale szczególnie zwracamy uwagę na tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy – choć często wstydzą się o nią poprosić  mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Pierwszy katowicki sklep socjalny okazał się ogromnym sukcesem, dlatego naturalnym była dla nas decyzja o powstaniu kolejnego takiego punktu na terenie Katowic. Wiemy, że najczęściej ze sklepu na os. Tysiąclecia korzystają osoby mieszkające w jego okolicy, dlatego drugi „Spichlerz” otwieramy w innej części miasta – w Ligocie, przy ulicy Świdnickiej 25 – dodaje prezydent.

Otwarcie drugiego sklepu socjalnego „Spichlerz” w Katowicach nastąpiło 20 grudnia 2021 r. dzięki współpracy miasta Katowice z Fundacją Wolne Miejsce, która m.in. prowadzi pierwszą ogólnopolską sieć sklepów socjalnych„Spichlerz”. Fundacja wygrała otwarty konkurs na realizację zadania „Działalność charytatywna – prowadzenie sklepu socjalnego w Katowicach-Ligocie”. Na realizację ww. zadania zostały przyznane dotacje w wysokości 124,4 tys. zł.

Oferta „Spichlerza” kierowana jest przede wszystkim do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, są zagrożone samotnością i wykluczeniem społecznym. Najważniejszą zasadą działania sklepów jest sprzedaż produktów, których ceny za ogólny koszyk zakupów nie przekraczają 50% wartości ceny rynkowej. Z zakupów w sklepie korzystać mogą osoby posiadające specjalne skierowania wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach lub Fundację Wolne Miejsce, tj. takie, których dochód nie przekracza obecnie 300% kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej (2 103 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących oraz 1 584 zł w przeliczeniu na każdą osobę w rodzinie).

– Sklep socjalny nie powstałby bez wsparcia miasta Katowice, które kolejny raz pomaga w realizowaniu projektów naszej fundacji. Bardzo istotne było też zaangażowanie sektora biznesowego. Każdy nasz projekt potrzebuje ambasadorów, którzy dają innym firmom przykład – mówi Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce.

„Spichlerz” przy ul. Świdnickiej będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00, a w soboty od godziny 9.00 do 13.00. W soboty zakupy będą mogły robić również osoby bez skierowania. – Fachową pomoc w ustaleniu czy jesteśmy uprawnieni do korzystania z oferty sklepu uzyskamy w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej. Tam też otrzymamy skierowanie – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik wydziału polityki społecznej. Numery telefonów do TPPS znajdują się na www.mops.katowice.pl/node/7. – Do zakupów w sklepach socjalnych zachęcamy także seniorów, którzy mogą zwrócić się po pomoc, dzwoniąc pod numer Srebrnego Telefonu (32) 251 69 00, czynnego od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. Uzyskają tam wsparcie zarówno w zakresie zakupów w sklepie socjalnym, jak i w innych swoich potrzebach – dodaje naczelnik.

Sklep socjalny w Katowicach wzorowany jest na modelu austriackim, wypracowanym przez pomoc społeczną miasta Wiedeń. Główną ideą sklepów socjalnych jest pomoc osobom najmniej zamożnym. Jednocześnie tego typu placówki pomagają przeciwdziałać marnowaniu jedzenia, gdyż można w nich zakupić pełnowartościowe artykuły spożywcze, których termin ważności wkrótce się skończy.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.