Odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Krzysztofa Uniłowskiego

Uniwersytet Śląski zaprasza na uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Krysztofa Uniłowskiego, które odbędzie się 6 grudnia o godz. 17.00 przy wejściu głównym Biblioteki Śląskiej przy Placu Rady Europy 1 w Katowicach.

Po uroczystości zaplanowano dyskusję dotyczącą twórczości prof. Uniłowskiego; w debacie wezmą udział rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prof. dr hab. Joanna Orska z Uniwersytetu Wrocławskiego i dr hab. Michał Kłosiński, prof. UŚ z Instytutu Literaturoznawstwa, a na moderatorkę dyskusji została wyznaczona dr Joanna Soćko.

Prof. Krzysztof Uniłowski był pracownikiem Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia i studentów Wydziału Humanistycznego. Był wykładowcą akademickim, literaturoznawcą, krytykiem literackim, współzałożycielem i wieloletnim redaktorem kwartalnika literackiego „FA-art” oraz „Śląskich Studiów Polonistycznych”, autorem trzech tomów rozpraw oraz trzech książek krytycznoliterackich, laureatem nagrody im. Kazimierza Wyki i nagrody im. Ludwika Frydego, a także prezesem zarządu Towarzystwa im. Teodora Parnickiego.

Biogram: Uniwersytet Śląski

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok