Prezydent Katowic powołał społecznego doradcę ds. równego traktowania

Prezydent Katowic zdecydował, że dr Ewa Piaskowska będzie pełniła funkcję społecznego doradcy ds. równego traktowania. Jej głównym zadaniem będzie współdziałanie w realizowaniu polityki Katowic w zakresie równego traktowania w sferach takich jak płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne i narodowe, religia oraz status społeczno-ekonomiczny. 

– Katowice zawsze były miastem otwartym i tolerancyjnym. Wielokulturowość jest wpisana w naszą tożsamość, co wynika z trudnej, ale pięknej historii Górnego Śląska. Dlatego, aby zapobiegać ewentualnym aktom dyskryminacji w przyszłości,podjąłem decyzję o powierzeniu dr Ewie Piaskowskiej funkcji społecznego doradcy ds. równego traktowania – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jestem przekonany, że jej kompetencje będą stanowiły gwarancję otwartości na różne środowiska, a każdy głos z nich płynący zostanie przez doradczynię wysłuchany – dodaje prezydent.

Do zadań społecznego doradcy ds. równego traktowania należeć będą, m.in.:
• współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie inicjatyw mających na celu promowanie wiedzy i wspieranie rozwoju aktywności społecznej w obszarze równego traktowania;
• ocena działań miasta Katowice z punktu widzenia problematyki równościowej;
• podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszeń zasady równego traktowania oraz wykluczeń społecznych;
• współpraca ze środowiskami kobiecymi, mająca na celu zapewnienie kobietom właściwego udziału w życiu miasta.

– Mam nadzieję na aktywną współpracę ze środowiskami kobiecymi w celu zapewnienia kobietom właściwego udziału w życiu miasta. Oczekuję dobrej współpracy z pozostałymi organizacjami społecznymi w Katowicach działającymi w obszarze sprawiedliwości społecznej, równości szans, wykluczenia społecznego, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji – mówi dr Ewa Piaskowska, społeczna doradczyni ds. równego traktowania. – Planuję także  konsultacje z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji  pozarządowych działających w Katowicach,  aby  poznać ich oczekiwania. Chciałabym, żeby Katowice stały się miastem równych szans  i gościnnym dla wszystkich ludzi. Moja działalność będzie skuteczna, gdy będę miała  wsparcie medialne oraz  środowisk kobiecych i wolnościowych – dodaje doradczyni.

Funkcja doradcy ds. równego traktowania ma charakter społeczny, dlatego praca dr Ewy Piaskowskiej będzie wykonywana bezpłatnie. Miasto Katowice będzie jedynie pokrywało koszty ew. podróży służbowych i diet, na zasadach dotyczących pracowników Urzędu. Dr Ewa Piaskowska rozpocznie pracę na stanowisku doradcy od stycznia 2022 r.

Od maja 2019 roku, w Katowicach działa pełnomocnik prezydenta ds. seniorów, funkcję tę pełni dr Helena Chrapkiewicz. Najważniejsze działania pełnomocnika ds. seniorów to m.in. prowadzenie telefonu zaufania dla seniorów, spotkania organizacyjne i merytoryczne z grupą wolontariuszy pracujących w  telefonie zaufania dla seniorów, czy owocna współpraca z uniwersytetami trzeciego wieku w  Katowicach, które wznawiają swoją działalność po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19.

Biogram dr Ewy Piaskowskiej

Urodzona w 1949 r. Życie osobiste, zawodowe i społeczne związała z Katowicami. 

Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat na Uniwersytecie Śląskim, studia podyplomowe ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1972-82 była nauczycielem akademickim w katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. W latach 1991-2000 pełniła funkcję prezesa spółki Economicuszałożyciela Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, której w latach 1994-2005 była Rektorem. 

W 2002 r. została powołana do katowickiej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Wojewody Śląskiego ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Działa m.in. w zarządzie Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli uczelni niepaństwowych oraz w European Council for BusinesEducation (ECBE) (w latach 2004-2006 była prezydentką tej organizacji).

Była związana z działającym na rzecz kobiet katowickim soroptymistycznym klubem „Silesia” oraz współzałożycielką Soroptimist International (SI) Klub Nike z Katowic. W 2008 r. brała udział w założeniu w Katowicach Dress for SuccessPoland (DfS Poland), polskiej filii międzynarodowej organizacji kobiecej aktywizującej bezrobotne kobiety. 

Po przejściu na emeryturę w 2013 r. nadal działa społecznie. W październiku 2017 r. założyła i została prezeską Stowarzyszenia Aktywni Silesia w Katowicach, aktywizującego społecznie seniorów.

Odznaczenia:

Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2000 r.

Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP w 2001 r.

Złota Odznaka Honorowa przyznana przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2005 r.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.