Katowice uruchamiają największy system monitoringu nośników energii i wody

„System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice (SMiS)” to narzędzie mające na celu monitorowanie i analizę sytuacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. 25 listopada 2021 r. w Pałacu Młodzieży nastąpiła oficjalna prezentacja działaniasystemu.

– Wprowadzenie systemu monitoringu nośników energii i wody stanowi kolejny element budowania zrównoważonego rozwoju Katowic – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa będzie optymalizacja zużycia energii i wody z uwzględnieniem utrzymania komfortu użytkowników miejskich budynków. Efektywne gospodarowanie energią i wodą przełoży się z kolei na oszczędności – dodaje prezydent.

System monitorowania mediów i wody obejmuje m.in. liczniki energii elektrycznej, liczniki energii cieplnej, wodomierze, regulatory węzłów cieplnych, regulatory central wentylacyjnych, regulatory kotłowni oraz dodatkowe czujniki parametrów powietrza w budynkach użyteczności publicznej. Uruchomienie systemu poprzedziły kilkuletnie przygotowania w zakresie projektowania i wykonania elementów automatyki budynkowej. Dodatkowo, w ramach międzynarodowego projektu „MOLOC”, wykonana została analiza sposobu wdrożenia systemu uwzględniająca specyfikę Katowic. 

Koszt realizacji SMiS to nieco ponad 1 mln zł. Wykonawcą umowy wybranym w ramach przetargu nieograniczonegozostała firma Promar Sp. z o. o. z Bydgoszczy. Dla zadania został wykonany i złożony audyt efektywności energetycznejdzięki czemu część bezpośrednich wydatków z budżetu miasta Katowice związanych z funkcjonowaniem systemu możliwajest do zrekompensowania poprzez sprzedaż tzw. „Białych certyfikatów”.

– Realizacja całego projektu składa się z dwóch głównych etapów realizowanych w okresie 4 lat i obejmuje wykonanie i uruchomienie centralnego systemu informatycznego w roku 2021 oraz funkcjonowanie i rozbudowę systemu w latach 2022 do 2024 – informuje Daniel Wolny, kierownik Biura Zarządzania Energią. – Docelowo, w 2024 roku, system obejmować będzie 71 budynków użyteczności publicznej – dodaje.

Etap pierwszy w swoim zakresie obejmował dostawę oprogramowania centralnego systemu informatycznego umożliwiającego wykorzystywanie zamontowanych w budynkach urządzeń automatyki kontrolno-pomiarowej. Ponadto, w tym etapie doposażono budynki w niezbędnym zakresie umożliwiającym funkcjonowanie usługi sterowania budynkowego oraz uruchomiono stanowiska Lokalnego Operatora Systemu znajdujące się w Biurze Zarządzania Energią Urzędu Miasta. Na ten moment w systemie znajduje się 61 miejskich budynków użyteczności publicznej. To między innymi budynki Urzędu Miasta przy Rynku 1, ul. Młyńskiej 4 i ul. Francuskiej 70, Pałac Młodzieży, obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Jantor”, „Kolejarz” i „Szopienice” ale również budynki żłobka miejskiego, szkoły, czy jednostki kultury. 

Drugi etap to głównie świadczenie przez firmę zewnętrzną usług bieżącego monitorowania i sterowania budynkami poprzez wdrożony system, w celu optymalizacji zużycia nośników energii oraz wody, a także świadczenie usługi aktualizacji i rozbudowy systemu o nowe funkcjonalności wraz z wizualizacją pomiarów w czasie rzeczywistym. Docelowo, od początku 2022 roku, część wizualizacji systemu dostępna będzie także dla mieszkańców poprzez stronę mce.katowice.eu

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.