Jak będzie sfinansowana budowa nowego stadionu miejskiego? Miasto planuje sprzedaż obligacji

W połowie października 2021 roku symbolicznie rozpoczęto budowę nowego stadionu miejskiego. Inwestycja ma, wedle wstępnych szacunków, pochłonąć ok. 250 mln zł; pierwsza faza przedsięwzięcia, obejmująca budowę stadionu, hali sportowej, dwóch boisk treningowych, miejsc parkingowych oraz niezbędnej infrastruktury drogowej, kosztować będzie ok. 205 mln zł, natomiast druga, polegająca na rozwinięciu kompleksu o cztery kolejne boiska treningowe, pole do praktyki bramkarskiej i dodatkowe drogi – ok. 42 mln zł.

Co prawda źródło finansowania inwestycji było podane do publicznej wiadomości w informacjach prasowych, dopiero jednak po lekturze uchwał dotyczących budżetu miasta można wywnioskować, że większa część środków przeznaczonych na budowę stadionu ma pochodzić ze sprzedaży obligacji. Jak czytamy w listopadowej informacji na Komisję Budżetu, w związku z późniejszym niż planowano zakończeniem postępowania przetargowego „kwoty wymagały uaktualnienia co do terminów i etapów zaawansowania prac inwestycyjnych”. W związku z tym etapy prac oraz ich finansowanie aktualnie kształtują się następująco:

 • w roku 2021 przewidywane wykonanie wyniesie 5.305.150 zł (środki własne);
 • w roku 2022 kwota 80.968.516 zł w tym:
  • środki własne 60.968.516 zł;
  • obligacje komunalne 20.000.000 zł;
 • w roku 2023 kwota 69.718.516 zł w tym:
  • środki własne 718.516 zł;
  • obligacje komunalne 69.000.000 zł;
 • w roku 2024 kwota 85.363.988 zł w tym:
  • środki własne 24.363.988 zł;
  • obligacje komunalne 61.000.000 zł.

Wskazane wyżej koszty i sposoby finansowania zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok, decyzję w zakresie emisji obligacji przesunięto zaś na przyszły rok: „zaciągane zobowiązania zwrotne muszą być ściśle skorelowane z harmonogramem realizacji zadań i ponoszenia wydatków, aby nie obciążać budżetu dodatkowymi kosztami obsługi zadłużenia” – podsumowano w informacji urzędowej.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok