Kolejny etap remontu wiaduktu w ciągu ul. Murckowskiej nad ul. Porcelanową i reorganizacja ruchu

W poniedziałek 22 listopada br. nastąpi kolejna zmiana organizacji ruchu w rejonie wiaduktu nad ulicą Porcelanową. Po wykonaniu naprawy dylatacji na zachodniej nitce nastąpi całkowite zamknięcie jezdni w kierunku Sosnowca, a ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię w kierunku Tychów.

Pod koniec października informowaliśmy o rozpoczęciu remontu dylatacji na wiadukcie w ciągu ul. Murckowskiej nad ul. Porcelanową. 2 listopada br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w tym miejscu. W pierwszym etapie została zamknięta jezdnia w kierunku Tychów, a ruch przeniesiony na jezdnię w kierunku Sosnowca.

W związku ze złym stanem technicznym dylatacji wiaduktu w ciągu ul. Murckowskiej nad ul. Porcelanową w Katowicach, na początku października Miejski Zarząd Ulic i Mostów przeprowadził w tym miejscu doraźne prace naprawcze, jednocześnie przygotowując się do przeprowadzenia kompleksowej wymiany dylatacji. Od 2 listopada do 12 grudnia kierowcy tędy przejeżdżający, muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu. W podanym terminie będą prowadzone prace związane z naprawą dylatacji w tym miejscu. 

— Pozostawienie dylatacji na zimę w obecnym stanie mogłoby spowodować ich całkowite zniszczenie, co mogłoby doprowadzić do zamknięcia drogi ze względu na bezpieczeństwo osób, które ją użytkują — mówi Konrad Wronowski, zastępca dyrektora ds. eksploatacji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. — Działając w tej chwili, zapobiegniemy ewentualnemu wystąpieniu większych utrudnień w przyszłości — dodaje dyrektor. 

W zakres robót wchodzi rozbiórka uszkodzonych dylatacji blokowych, sfrezowanie nawierzchni w obrębie dylatacji, wykucie wnęk, osadzenie elementów kotwiących, montaż nowych dylatacji modułowych wraz z dozbrojeniem i odtworzeniem ścianek zaplecznych, kap chodnikowych, izolacji oraz nawierzchni w obrębie dylatacji. Pod obiektem odtworzone zostaną umocnienia nasypów, które zostały naruszone w wyniku przecieku uszkodzonej dylatacji blokowej.

Remont przeprowadza wyłoniona w przetargu firma Primost Południe z Będzina. Koszt naprawy wyniesie niecałe 1,3 mln zł. 

To kolejny remontowany w ostatnim czasie obiekt mostowy. W latach 2020-2021 zrealizowano m.in.: rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ulicy Kijowskiej, remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino, remont zabytkowego mostu nad rz. Mleczną w ciągu ul. Zaopusta, remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kołodzieja (w przypadku tych dwóch inwestycji remonty trwają), budowę nowej kładki dla pieszych w Szopienicach nad Rawą czy wyburzenie nieczynnego wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Bocheńskiego.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.