Kto zostanie upamiętniony w Panteonie Górnośląskim i jakie są koszty utrzymania muzeum? Urząd Miasta odpowiada na pytania radnych

Panteon Górnośląski, od momentu ogłoszenia powstania instytucji, budzi ogromne kontrowersje. Jak można przeczytać na rządowej stronie, muzeum ma być miejscem upamiętnienia osób ważnych dla śląskiego regionu. Czy tak rzeczywiście będzie? I, co być może ważniejsze, ile za to zapłaci miasto?

Panteon, co prawda, będzie się mieścił w podziemiach Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach, kuria jednak nie poniesie żadnych kosztów związanych z remontem i przystosowaniem obiektu do funkcjonowania muzeum. A koszty są ogromne – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał 40 mln zł dotacji celowej na utworzenie placówki. Zarówno kuria, jak i Urząd Miasta Katowice, mają przekazać po 3 mln na rozpoczęcie działalności Panteonu. Kwota ta budzi niezadowolenie wśród katowiczan, czemu trudno się dziwić – w komentarzach wybrzmiewa pytanie, czy kolejny pomnik jest w ogóle Katowicom potrzebny, skoro na istotniejsze wydatki nie starcza środków w budżecie miasta:

Okazuje się, że wspomniane 3 mln na rozpoczęcie funkcjonowania placówki to tylko wierzchołek góry lodowej; radni Łukasz Borkowski i Jarosław Makowski wystosowali zapytanie do Urzędu Miasta w sprawie kosztów utrzymania muzeum. Jak można przeczytać w odpowiedzi wystosowanej przez urzędników, Miasto Katowice do września 2021 r. przekazało łącznie 922 765,31 zł, a „roczny koszt wynagrodzenia brutto pracowników wynosi:

  • dyrektor, gł. Księgowa – 2020 – 156 017,37 zł
  • dyrektor, gł. Księgowa – 2021 – 250 547,83 zł
  • pracownicy merytoryczni i administracji – 2020 – 77 508 ,58 zł
    Obecnie w Panteonie Górnośląskim zatrudnionych jest 9 pracowników, 8 etatów – w tym Dyrektor, Główna Księgowa, pracownicy merytoryczni oraz pracownik obsługi.”

Ślązacy nie kryją oburzenia również w związku z listą osób, które mają być upamiętnione; brakuje wśród nich wybitnych artystów oraz polityków zasłużonych dla śląskiego regionu.

Jak można przeczytać w komentarzach pod postem Jarosława Makowskiego, katowiczanie odbierają Panteon jako polskie, a nie górnośląskie miejsce pamięci. Na liście, poza wspomnianymi przez radnego Łukasza Borkowskiego Kazimierzem Kutzem i Zbigniewem Religą, brakuje postaci historycznych zasłużonych dla regionu.

W odpowiedzi Urzędu Miasta znalazł się pełen katalog osób, które mają zostać upamiętnione w Panteonie. Jak podkreśla Waldemar Bojarun, grono zostało wybrane w drodze badań naukowych Uniwersytetu Śląskiego i w dalszych latach ma być uzupełniane o kolejne nazwiska.

Otwarcie Panteonu Górnośląskiego jest zaplanowane na czerwiec 2022 roku.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok