Akcja Znicz 2021. Zmieniona organizacja ruchu w okolicach katowickich nekropolii

Policja poinformowała o planowanych zmianach w organizacji ruchu w rejonie katowickich cmentarzy w okresie od 29 października do 2 listopada. Informacja obejmuje zamknięte odcinki ulic, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego oraz wyznaczenie miejsc do parkowania pojazdów:

Rejon cmentarza przy ul. Sienkiewicza:

Zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego nastąpi od ul. Powstańców, za wyjątkiem osób niepełnosprawnych i mieszkańców posesji. Zalecany objazd ul. Jagielońską.
– parkowanie pojazdów – plac Sejmu Śląskiego, ul. Wita Stwosza.

  • Rejon cmentarza przy ul. Damrota:

Zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego nastąpi od ul. Powstańców do ul. Przemysłowej. Zalecany objazd ul.Przemysłowa , ul. Graniczna , ul. Powstańców.
– parkowanie pojazdów – parking ul. Przemysłowa , parking przy D.H. „Belg”, ul. Damrota

  • Rejon cmentarza przy ul. Brackiej:

Zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego prawego pasa ul. Brackiej na odcinku od ul. Chorzowskiej do (DTŚ). Z uwagi na zamknięcie prawego pasa ulicy Brackiej nastąpi wyłączenie jednego pasa do skrętu w lewo z ulicy Chorzowskiej do ulicy Brackie, a także jednego pasa ruchu do jazdy na wprost przy ul. Złotej. Zalecany objazd ul.Chorzowską, Oś.1000-lecie
– parkowanie pojazdów – ul. Złota , plac przy stacji paliw, ul. Bracka

  • Rejon cmentarza przy ul. Wróblewskiego:

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Podhalańskiej do ul. Wrocławskiej. Zalecany objazd ul. Markiefki , ul. Leopolda
– parkowanie pojazdów – parking przy cmentarzu, ul. Nowotarska.

  • Rejon cmentarza ul. Murckowskiej:

Wprowadzenie znaku „zakaz zatrzymywania” z odholowaniem pojazdu na koszt właściciela na odcinku od wylotu z A-4 do wyjazdu z ul. Porcelanowej oraz wprowadzenie oznakowania określającego wjazd i wyjazd z parkingu przy cmentarzu.
– parkowanie pojazdów – parking przy cmentarzu, Dolina Trzech Stawów

  • Rejon cmentarza przy ul. Panewnickiej:

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Bronisławy od ul. Panewnickiej do ul. Śląskiej (w przypadku dużego natężenia ruchu pieszego może nastąpić czasowe wstrzymanie ruchu kołowego). Zalecany objazd ul. Piotrowicka, ul. Śląska, ul. Medyków.
– parkowanie pojazdów – parking pl.. Kościelny, pobliskie ulice.

  • Rejon cmentarza przy ul. Cmentarnej:

zamknięcie całego odcinka ulicy dla ruchu kołowego. Zalecany objazd ul. Bagienną
– parkowanie pojazdów – ul. Oswobodzenia

  • Rejon cmentarza przy ul. Gliwickiej:

– parkowanie pojazdów – ul. Marii Gepret-Meyer, ul. Gliwicka, ul. Ondraszka

  • Rejon cmentarza przy ul. Armii Krajowej:

– parkowanie pojazdów w miejscach wyznaczonych wzdłuż ul. Armii Krajowej,

  • Rejon cmentarza przy ul. Popiełuszki:

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Le Ronda do ul. Techników.
– parkowanie pojazdów wzdłuż ul. Popiełuszki po lewej stronie oraz na parkingach wzdłuż ul. Techników.”

Policjanci przypominają również kierowcom, że w okresie Wszystkich Świętych na drogach w pobliżu cmentarzy jest znacznie częstszy i bardziej intensywny ruch pieszych, wobec czego należy zachować wzmożoną ostrożność. Pieszych zaś służby uczulają, aby korzystali z jezdni z rozwagą i tylko jeśli jest to absolutnie konieczne.


Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok