Remont wiaduktu w ciągu ul. Murckowskiej nad ul. Porcelanową

W związku z remontem dylatacji na wiadukcie w ciągu ul. Murckowskiej nad ul. Porcelanową od 2 listopada br.zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w tym miejscu. W pierwszym etapie jezdnia w kierunku Tychów zostanie zamknięta, a ruch przeniesiony na jezdnię w kierunku Sosnowca. Prace te  konieczne ze względów bezpieczeństwa.

W związku ze złym stanem technicznym dylatacji wiaduktu w ciągu ul. Murckowskiej nad ul. Porcelanową w Katowicach, na początku października Miejski Zarząd Ulic i Mostów przeprowadził w tym miejscu doraźne prace naprawcze, jednocześnie przygotowując się do przeprowadzenia kompleksowej wymiany dylatacji. Od 2 listopada do 12 grudnia kierowcy tędy przejeżdżający, muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu. W podanym terminie będą prowadzone prace związane z naprawą dylatacji w tym miejscu. 

— Pozostawienie dylatacji na zimę w obecnym stanie mogłoby spowodować ich całkowite zniszczenie, co mogłoby doprowadzić do zamknięcia drogi ze względu na bezpieczeństwo osób, które ją użytkują — mówi Konrad Wronowski, zastępca dyrektora ds. eksploatacji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. — Działając w tej chwili, zapobiegniemy ewentualnemu wystąpieniu większych utrudnień w przyszłości — dodaje dyrektor.

Z dniem 2 listopada na ok. trzy tygodnie zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na całkowitym zamknięciu jezdni w kierunku Tychów. Ruch w tym kierunku zostanie przeniesiony na jeden pas jezdni, która prowadzi ruch w kierunku Sosnowca. Natomiast ruch w kierunku Sosnowca, będzie odbywał się dwoma pasami, a nie jak dotychczas trzema. 

Po wykonaniu naprawy dylatacji na zachodniej nitce nastąpi całkowite zamknięcie jezdni w kierunku Sosnowca, ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię w kierunku Tychów. 

W zakres robót wchodzi rozbiórka uszkodzonych dylatacji blokowych, sfrezowanie nawierzchni w obrębie dylatacji, wykucie wnęk, osadzenie elementów kotwiących, montaż nowych dylatacji modułowych wraz z dozbrojeniem i odtworzeniem ścianek zaplecznych, kap chodnikowych, izolacji oraz nawierzchni w obrębie dylatacji. Pod obiektem odtworzone zostaną umocnienia nasypów, które zostały naruszone w wyniku przecieku uszkodzonej dylatacji blokowej.

Remont przeprowadzi wyłoniona w przetargu firma PrimostPołudnie z Będzina. Koszt naprawy wyniesie niecałe 1,3 mln zł. 

To kolejny remontowany w ostatnim czasie obiekt mostowy. W latach 2020-2021 zrealizowano m.in.: rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ulicy Kijowskiej, remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino, remont zabytkowego mostu nad rz. Mleczną w ciągu ul. Zaopusta, remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kołodzieja (w przypadku tych dwóch inwestycji remonty trwają), budowę nowej kładki dla pieszych w Szopienicach nad Rawą czy wyburzenie nieczynnego wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Bocheńskiego.

Kwota wydatkowana przez MZUiM, która pośrednio lub bezpośrednio dotyczy utrzymania i remontów dróg w 2020 roku wyniosła niemal 86 mln zł. W tym roku wykonanie budżetu tej jednostki miejskiej wyniosło do tej pory już prawie 65 mln zł.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.