Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród Prezydenta Miasta Katowice

Prezydent Miasta Katowice zaprasza do zgłaszania kandydatów w dwóch konkursach na nagrody za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta.

Nagroda im. Józefa Kocurka

Czy znasz osobę, która bezinteresownie działa dla mieszkańców Katowic – prowadzi warsztaty dla dzieci, aktywizuje seniorów, pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dba o bezdomne zwierzęta, chroni środowisko, a może w inny sposób udziela się na rzecz lokalnej społeczności.

Jeśli tak, to nie zwlekaj! 

Do 30 października 2021r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice. 

Nagroda zostanie wręczona na corocznym spotkaniu Prezydenta Miasta Katowice z Organizacjami Pozarządowymi.

Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej przyznawana jest od 2012 roku. Wśród laureatów byli do tej pory przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy prowadzący aktywność społeczną w dzielnicach lub działalność branżową, np. w zakresie edukacji przyrodniczej i leśnej czy promocji aktywności górskiej wśród młodego pokolenia, a także organizacja pozarządowa, która otrzymała nagrodę za całokształt swojej działalności.

Wzory wniosków o Nagrodę oraz inne przydatne informacje dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów do Nagrody są dostępne na stronie: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/w%C5%82adze-miasta/prezydent-miasta/nagrody-prezydenta/nagroda-im-j%C3%B3zefa-kocurka

Nagroda za działalność charytatywną

Nagroda ta jest uhonorowaniem zasług w działalności społecznej w zakresie: • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;• udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;• działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;• działalności charytatywnej;• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;• działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Jeśli znasz osobę lub organizację pozarządową, która w sposób widoczny prowadziły działalność na rzecz mieszkańców miasta Katowice w co najmniej jednym z powyższych zakresów – ZŁÓŻ WNIOSEK! 

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 października 2021r.

Nagroda zostanie wręczona na corocznym spotkaniu Prezydenta Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.

Nagroda za działalność charytatywną została przyznana po raz pierwszy w 2020 roku. Pierwszym laureatem Nagrody został Dietmar Brehmer, założyciel i wieloletni prezes Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego.

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym lub organizacjom pozarządowym, które prowadziły działalność na rzecz mieszkańców, np. w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej 
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wzory wniosków o Nagrodę oraz inne przydatne informacje dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów do Nagrody są dostępne na stronie: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/w%C5%82adze-miasta/prezydent-miasta/nagrody-prezydenta/nagroda-za-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-charytatywn%C4%85

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących obu konkursów prosimy o kontakt telefoniczny na nr 32 2593-118 lub mailowy: ps@katowice.eu

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.