Kolejny etap hermetyzacji zakładu przetwarzania odpadów MPGK w Katowicach

Fundamenty pod tzw. oczyszczalnię ścieków, obudowa wentylatorowni oraz zabudowa kanałów napowietrzających w bioreaktorach – to tylko niektóre z licznych prac przeprowadzonych i już zakończonych w ramach hermetyzacji zakładu MPGK Katowice przy ulicy Milowickiej. Z końcem września rozpoczął się montaż instalacji oczyszczania powietrza – jednego z najważniejszych elementów całej inwestycji.

Systemy oczyszczające odcieki i powietrze

Postawione zostały już zbiorniki na odcieki oraz kontenery, w których trwa montaż poszczególnych elementów – po zakończeniu prac całość funkcjonować będzie jako wieloetapowy system oczyszczania odcieków powstających w procesie kompostowania odpadów – odcieki oczyszczone zostaną do parametrów wody wodociągowej, w celu ponownego jej wykorzystania poprzez nawadnianie wsadu w bioreaktorach. Urządzenie to jest integralną częścią inwestycji hermetyzacji.

Zakończony został również montaż wentylatorowni, obiektu szczególnie istotnego ze względu na proces napowietrzania odpadów, jak i odprowadzania oczyszczonego już powietrza. Sam proces napowietrzania odpadów będzie przebiegał w 10 szczelnie zamkniętych bioreaktorach, w których odpady dojrzewać będą przez okres 3 tygodni. W trakcie dojrzewania będą one intensywnie napowietrzane. W tym celu każdy żelbetowy bioreaktor będzie wyposażony we własny wentylator, którego wydajność wynosić będzie około 10 000 metrów sześciennych na godzinę. Następnie powietrze systemem wywiewnym będzie skierowane do zespołu filtrów powietrza, zwanych również płuczkami lub scrubberami. Fundamenty pod urządzenia filtrujące zostały już wykonane w całości.

– Płuczki to urządzenia filtracyjne, które pozwalają skutecznie oczyścić powietrze z wszelkich zapachów oraz pyłów. Z końcem września rozpoczął się proces instalacji płuczek, któryobejmie dostawę i montaż płuczek wodnych oraz chemicznych. Każda z nich zapewni wieloetapowe oczyszczanie powietrza za pomocą różnych technologii. W branży gospodarki komunalnej rozwiązań o takim poziomie technologicznym, jest jeszcze niewiele – mówi Dariusz Prenzel, Zastępca Dyrektora Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania w MPGK Katowice

Płuczki wodne będą w stanie oczyścić w sumie aż 80 000 metrów sześciennych powietrza na godzinę, taką samą wydajność będą miały też zainstalowane płuczki chemiczne.

W wyniku całej inwestycji proces biologicznego przetwarzania zostanie zamknięty w jednym, szczelnym kompleksie budowlanym. Całość procesów będzie w pełni zautomatyzowana, a odpady będą transportowane pomiędzy poszczególnymi etapami za pomocą ładowarek. Całkowity koszt inwestycji realizowanej na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Milowickiej szacowany jest na 17 mln zł, a zgodnie z harmonogramem prace budowlane powinny się zakończyć do końca 2021 r.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.