Zielony Budżet – wyniki drugiej edycji

Znamy już wyniki drugiej edycji Zielonego Budżetu w Katowicach. W przyszłym roku w mieście zrealizowanych zostanie 89 projektów o wartości blisko 2,8 mln zł. W tegorocznej edycji mieszkańcy zgłosili aż 164 wnioski. 

W ramach Zielonego Budżetu mieszkańcy mogli zgłaszać projekty z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Podobnie jak w przypadku budżetu obywatelskiego, projekty były najpierw weryfikowane od strony formalnej i merytorycznej. – W ostatnim etapie, jako Zespół Oceniający, wskazaliśmy 89 zadań, które najlepiej wpisują się w „zielony” rozwój naszego miasta. W związku z tym, że ich łączna wartość przekroczyła dostępną pulę środków zarekomendowaliśmy powtórną analizę kosztorysów i zakresu prac, by jak najwięcej pomysłów mieszkańców zostało zrealizowanych. Prezydent przychylił się do naszej propozycji– mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

W skład Zespołu Oceniającego weszli także specjaliści z Zakładu Zieleni Miejskiej oraz przedstawiciele tych komórek urzędu i jednostek, które oceniały zadania na etapie weryfikacji merytorycznej. Przedstawicielami strony społecznej byli dr hab. Edyta Sierka (Uniwersytet Śląski), dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański (Politechnika Śląska) oraz Natalia Szyszko – prezes Stowarzyszenia Kurka Wodna.

 Katowice stają się coraz bardziej zielone, a duża w tym zasługa mieszkańców, którzy zgłaszają swoje pomysły do Zielonego Budżetu. Już pierwsza edycja pokazała, czego katowiczanie potrzebują w swoim najbliższym otoczeniu. Jeszcze większa liczba zgłoszeń oraz zróżnicowanie projektów w tym roku pokazuje, że to ważne narzędzie do wprowadzenia zmian w zakresie zazielenienia dzielnic, ale też edukacji ekologicznej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Biorąc pod uwagę wyniki prac Zespołu Oceniającego i jego rekomendacje, postanowiłem przychylić się do propozycji zwiększenia liczby zadań, które zostaną wpisane do projektu budżetu miasta na przyszły rok. Przeanalizowaliśmy raz jeszcze kosztorysy i zakres zadań pod kątem możliwości ich wykonania, wprowadzając w nich drobne modyfikacje. Tym samym, dzięki pomysłodawcom, w przyszłym roku zrealizujemy aż 89 propozycji, które w najlepszy sposób wpisują się w proekologiczny rozwój naszego miast – dodaje prezydent Katowic. 

Wśród zadań wybranych z propozycji mieszkańców znalazły się m.in.: odtworzenie zieleni wokół Małego Stawu w Parkuim. Tadeusza Kościuszki, utworzenie zielonego skweru na osiedlu Kokociniec, powstanie łąk kwietnych w Podlesiu czy Osiedlu Tysiąclecia. Mieszkańcy poszczególnych dzielnic oraz miasta będą mogli również skorzystać odpowiednio z Dzielnicowego i Katowickiego Banku Drzew, mającego na celu rozdysponowanie sadzonek drzew do zazielenienia swojej okolicy. Zadania o takim charakterze zostały wybrane dla Śródmieścia, Koszutki, Dąbrówki Małej, Janowa-Nikiszowca, Murcek i Kostuchny.


Poza zazielenieniem miasta katowiczanie zgłosili propozycje, których realizacja oznacza wsparcie dla zwierząt. Wśród projektów wybranych do realizacji znalazły się: montaż budek lęgowych i karmników w Zarzeczu, postawienie domku dla dzikich pszczół na łące w Parku Bolina czy domki dla jeży rozlokowane na zielonych terenach Wełnowca-Józefowca.

Wśród wskazanych zadań znalazło się także kilka propozycji o charakterze edukacyjnym. Są to m.in. warsztaty edukacyjne „Jeż w Kato to nasz zwierz!” dla mieszkańców miasta, zajęcia o owadach zapylających odbywające się w Zawodziu czy cykl spotkań szkoleniowych pod hasłem „Bliżej Natury” dla mieszkańców Kostuchny. Z kolei w Miejskim Przedszkolu nr 13 na Osiedlu Witosa realizowany będzie cykl warsztatów kształtujących wśród najmłodszych aktywną postawę wobec otaczającej przyrody.

Warto przypomnieć, że Katowice są jednym z niewielu miast w Polsce, które zdecydowały się wprowadzić Zielony Budżet. Katowickie rozwiązania wzorowane były m.in. na pozytywnych doświadczeniach Lublina, który jako pierwszy w Polsce, w 2016 roku, uruchomił Zielony Budżet.

Listę propozycji zadań przeznaczonych do realizacji w przyszłym roku w ramach II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice znaleźć można na stronie www.katowice.eu/zielonybudzet oraz www.bo.katowice.eu.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.