Miasto dofinansuje budowę pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach wielokrotnie w mediach społecznościowych informowało o przepełnieniu schroniska przez koty. W związku z tak dużym zapotrzebowaniem na pomoc dla wolnożyjących zwierząt, władze instytucji postanowiły przeprowadzić inwestycję polegającą na budowie nowego pawilonu dla czworonogów. Schronisko złożyło w tym celu wniosek do Budżetu Obywatelskiego, projekt został jednak odrzucony na poziomie weryfikacji merytorycznej, co wywołało wśród katowiczan szeroką dyskusję na temat konfliktu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach z Urzędem Miasta.

Sprawie postanowili się przyjrzeć radni, Jarosław Makowski i Łukasz Borkowski, którzy po odwiedzinach w Schronisku przygotowali interpelację do Urzędu Miasta z prośbą o uwzględnienie inwestycji w miejskim budżecie. W odpowiedzi wiceprezydent Mariusz Skiba poinformował radnych, że w projekcie budżetu znajdą się fundusze nie tylko na budowę pawilonu, ale także na zwiększenie ilości zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolnożyjących.

Zakres pomocy finansowej dla schroniska nie został dokładnie określony: „Ostateczne ujęcie projektu uzależnione jest jednak od wpływów budżetowych jakimi miasto będzie dysponowało w 2022r.” – skomentował przedstawiciel Urzędu Miasta w odpowiedzi na interpelację.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok