Park Śląski odpowiedział na pytania radnego w sprawie Fest Festivalu

Fest Festival to wydarzenie muzyczne, które od dwóch lat jest organizowane w Parku Śląskim. Trzydniowa impreza zgromadziła wielu sympatyków, jednak dla mieszkańców okolicznych osiedli festiwal wiąże się z uciążliwym hałasem i innymi utrudnieniami. Radny Rady Miasta Katowice Patryk Białas wystosował do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o poprawę organizacji wydarzenia. Dokument trafił do władz Parku Śląskiego, którego włodarze w odpowiedzi na pismo radnego zaprzeczyły, jakoby doszło do nadużyć i złej organizacji imprezy.

W piśmie do władz województwa Radny Patryk Białas zaproponował:

  1. Wprowadzenie zmian w organizacji imprezy i regulaminie wydarzenia – zasadnymi wydają się zmiany w:
    a. line up, aby po 23 nie było wykonawców, grających na bardzo niskich dźwiękach, ponieważ to one się najbardziej niosły i trzęsły osiedlem.
    b. oprawie nagłośnieniowej wydarzenia – aby zapanować nad dźwiękiem tj. odpowiednie nagłośnienie, dopasowane do mocy i kierunku, ekrany akustyczne, inne rozplanowanie scen, etc.
  2. Zmiany w zasadach czystości i utrzymania porządku – niestety o ile organizator zapewniał regularne i codzienne sprzątanie śmieci na terenie festiwalu, ale już za ogrodzeniem, na terenie Parku Śląskiego można było znaleźć porzucone śmieci jeszcze kilka dni po zakończeniu wydarzenia.
  3. Potrzebne regulacje dotyczące przywrócenia zieleni i obiektów parkowych do poprzedniego stanu tj. likwidacja szkód na koszt organizatora.
  4. Zapewnienie transportu publicznego dla gości opuszczających imprezę oraz zewnętrzne parkingi bez prawa wjazdu na teren parku w czasie festiwalu.
  5. Poprawa komunikacji dot. przebiegu wydarzenia z mieszkańcami sąsiadującymi z Parkiem Śląskim w taki sposób, aby osoby wrażliwe na hałas mogły z wystarczającym wyprzedzeniem zaplanować sobie wypoczynek i rekreację.

W odpowiedzi władze parkowe podkreślają, że podczas trwania Fest Festivalu nie pojawiły się incydenty bezprawnego parkowania, a zieleńce były prawidłowo zabezpieczone. Zgodnie z umową między Parkiem a organizatorem wydarzenia, to dzierżawca ma obowiązek przywrócić teren do stanu pierwotnego po zakończonym wydarzeniu. Władze Parku podkreśliły, że zgodnie z umową do 2024 roku odbędą się trzy wydarzenia pod nazwą Fest Festival.

Władze Parku Śląskiego wyraziły chęć współpracy z mieszkańcami w celu wypracowania kompromisowych rozwiązań w kwestii organizacji kolejnych edycji Fest Festivalu.

Odpowiedź władz Parku na pismo Radnego Patryka Białasa
Natalia Wrocławska
Natalia Wrocławska