Radni chcą zmniejszyć ilość znaków drogowych w mieście

Radni Koalicji Obywatelskiej, Łukasz Borkowski i Jarosław Makowski, zwrócili się do prezydenta o przeprowadzenie audytu znaków drogowych, szczególnie w Śródmieściu. W interpelacji działacze podkreślili, że zbyt duże oznakowanie na katowickich ulicach wpływa negatywnie nie tylko na estetykę miasta, ale i bezpieczeństwo na drodze: „Jak wskazują eksperci, na polskich drogach i ulicach miast znajduje się za dużo znaków drogowych. Problem ten wskazywała również Najwyższa Izba Kontroli w raporcie na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.”

W związku z powyżej wspomnianym problemem, radni proponują przeprowadzenie audytu i weryfikacji umiejscowienia znaków, które w ich opinii „powinny być ustawione tam, gdzie jest to bezwzględnie konieczne, adekwatne do sytuacji drogowej”. Ponadto autorzy interpelacji zwracają uwagę na to, że znaki często wzajemnie się wykluczają, prowadząc tym samym do dezinformacji kierowców. „Dzięki przeprowadzeniu kompleksowej weryfikacji oznakowania uda się polepszyć poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także poprawić estetykę przestrzeni miejskiej” – podsumowali wnioskodawcy.

Interpelacja czeka na odpowiedź Urzędu Miasta.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok