Zielony Budżet po raz drugi

164 pomysły zgłosili katowiczanie w ramach drugiej edycji Zielonego Budżetu. Do 2 września wnioski poddane były weryfikacji merytorycznej, w której pozytywnie oceniono 127. Przed nami ostatni etap konsultacji społecznych, w którym wyłonione zostaną projekty przeznaczone do realizacji w 2022 roku.

 Mieszkańcy Katowic najlepiej wiedzą, czego potrzebują w swoim najbliższym otoczeniu. To właśnie katowiczanie coraz częściej sygnalizowali mi, że Budżet Obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać zgłaszanie projektów zielonych. Uznałem, że warto podjąć takie działanie i tak powstał Zielony Budżet. Pierwsza edycja pokazała, że mieszkańcy naszego miasta mają wiele świetnych pomysłów na zagospodarowanie i zazielenienie ich najbliższego otoczenia. Potwierdziła to liczba zgłoszeń, jak i zróżnicowanie projektów mieszkańców.Teraz pozytywnie oceniono aż 127 pomysłów i pozostaje czekać na wyłonienie tych, które będą realizowane w przyszłym roku – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.  

Podczas oceny merytorycznej miejskie jednostki dokonały analizy wniosków pod kątem technicznej możliwości ich realizacji, weryfikowały koszty oraz sprawdzały czy zgłoszona propozycja mieściła się w katalogu zadań Zielonego Budżetu. Po kilkumiesięcznej analizie pozytywną rekomendację otrzymało 83% wniosków – 127 propozycji, w tym 18 ogólnomiejskich i 109 lokalnych.

W konsultacjach społecznych mieszkańcy zgłosili szereg zadań związanych z pielęgnacją istniejącej zieleni oraz utworzeniem nowych zielonych przestrzeni. Przeważająca liczba wniosków dotyczy urozmaicenia zieleni miejskiej poprzez nowe nasadzenia krzewów i drzew (np. przy ul. Granicznej, na ul. Stawowej), stawianie żywopłotów, rewitalizację skwerów oraz parków, tworzenie łąk kwietnych i pielęgnację terenów trawiastych czy zagospodarowanie przestrzeni przy ciągach komunikacyjnych. Tematy zgłaszane przez mieszkańców obejmowały również stworzenie ogrodów sensorycznych oraz nowych zielonych stref relaksu, a także poprawienie gospodarki wodnej czy stworzenie stawu retencyjnego. Z kolei w sześciu jednostkach pomocniczych miasta (Śródmieście, Koszutka, Dąbrówka Mała, Janów-Nikiszowiec, Murcki, Kostuchna) miałyby powstać tzw. Dzielnicowe Banki Drzew, które dawałyby mieszkańcom możliwość otrzymywania sadzonek drzew do zasadzenia.

Oprócz propozycji dotyczących tradycyjnego zazieleniania miasta, katowiczanie przedstawili kolejne pomysły dotyczące opieki nad zwierzętami. Wśród takich projektów znalazły się między innymi propozycje stworzenia na terenie poszczególnych dzielnic karmników miejskich (Dąbrówka Mała, Bogucice, Zawodzie), budek lęgowych dla ptaków – w tym dla jerzyków, domków dla jeży (Wełnowiec-Józefowiec), nowych hoteli dla owadów zapylających (Janów-Nikiszowiec) czy budek mieszkalnych dla wiewiórek na terenie katowickich parków.

Nie zapomniano również o działaniach edukacyjnych. Projekty o takim charakterze to głównie cykle warsztatów i zajęcia praktyczne odbywające się w szkołach oraz filiach Miejskich Domów Kultury, dotyczące poszerzania wiedzy w zakresie zero waste, podniesienia świadomości ekologicznej, a także opieki nad jeżami i owadami.

Wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski czeka jeszcze jeden etap jakim są prace Zespołu Oceniającego. Zadaniem Zespołu będzie wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta. W tegorocznej edycji pomysły katowiczan oceniać będą przedstawiciele urzędu, strony społecznej i przedstawiciele środowisk naukowych.

Podczas pierwszej edycji Zielonego Budżetu  Zespół Oceniający wybrał 54 zielone projekty o wartości blisko 2 mln zł i zarekomendował je Prezydentowi Miasta do realizacji. Listę zadań wybranych w ramach II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice poznamy do 30 września 2021 r. Pełną informację o procedurze wraz z wykazem wniosków znaleźć można na stronie www.katowice.eu/zielonybudzet.

Zielony budżet to kolejne obok budżetu obywatelskiego narzędzie włączające mieszkańców w decydowanie o sprawach miasta. Łączna wartość obu działań to 20,6 mln zł. Cały czas, do 19 września, trwa głosowanie na zadania z katowickiego Budżetu Obywatelskiego. Głosować można elektronicznie na stronie www.bo.katowice.eu.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.