Miasto Katowice nagrodzone tytułem Marka Śląskie dla Szlaku Murali

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego od 2006 roku organizują konkurs „Marka Śląskie”. Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, która koncentruje się nie tylko na jego atutach przemysłowo-gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy sportowych. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek Śląska, cieszy się uznaniem i szczególną opinią, jest ambasadorem Śląska w Polsce i na świecie. Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląska. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju naszego regionu. Nagroda przyznawana jest w trzynastu kategoriach, m.in. gospodarka, kultura, zdrowie, media i in. 

W tegorocznej edycji nagrodę w kategorii Kultura otrzymało Miasto Katowice za Szlak Murali. Członkowie kapituły docenili oryginalną tematykę szlaku i jego istotną rolę w promowaniu żywotnego zjawiska w kulturze miejskiej Katowic jaką jest sztuka ulicy. Nagrodę wręczono 4 września podczas XXVII Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. 

Szlak Murali powstał w 2020 r. z inicjatywy Wydziału Promocji Urzędu Miasta w Katowicach. Jego celem jest prezentacja murali powstałych i wciąż powstających w przestrzeni miejskiej – szlak stale się rozwija i obecnie liczy już niemal 100 obiektów. Służyć ma zarówno turystom odwiedzającym Katowice, jak i samym mieszkańcom, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z istnienia tylu ciekawych miejsc – tym bardziej, że murale rozsiane są po całym mieście, także w tych rzadziej odwiedzanych dzielnicach. Na szlaku ujęte są murale powstałe w ramach Street Art Festivalu, z których wiele namalowanych zostało przez czołowych polskich i światowych artystów, a także spontanicznie tworzone dzieła niezależnych grafików.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.