Pierwsza konferencja planistyczna już we wrześniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów organizują pierwszą konferencję planistyczną, która odbędzie się 9 września. Tematem spotkania będzie: „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Prawo – Administracja – Biznes”.

– Konferencja jest skierowana do wszystkich osób, które zajmują się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym – etapem uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Warto wziąć udział w tym wydarzeniu, ponieważ będzie ono przede wszystkim oparte na praktycznych aspektach. Prelegenci to eksperci, którzy na co dzień zajmują się planowaniem przestrzennym. Dr Łukasz Strzępek jest referendarzem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, który temat zagospodarowania przestrzennego zgłębia również naukowo. Natomiast dr inż. Aleksandra Tomkiewicz jest naczelnikiem Wydziału Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Katowice. To w tym wydziale wydaje się stosunkowo najwięcej takich decyzji w województwie śląskim i to o najbardziej zróżnicowanym stanie faktycznym – tłumaczy dr Aleksandra Makarucha, kierownik Zakładu Prawa i Administracji w Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie.

Tematyka spotkania będzie oparta nie tylko na prawie materialnym, czyli ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ale również na zagadnieniach związanych z procedurą administracyjną. 

Moderatorem konferencji będzie dr Aleksandra Makarucha oraz mec. Rafał Sołtysik, którzy tematem planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym zajmują się naukowo oraz wykładają przedmioty związane z zakresem konferencji na kierunkach: administracja publiczna oraz prawo w biznesie.

– Jesteśmy przekonani, że znajomość przepisów prawa, pokazanie praktycznych elementów złożoności jego stosowania pozwolą na lepsze współdziałanie inwestora z urzędnikiem, współpracy na linii biznesu i administracji – podkreśla dr Aleksandra Makarucha.

Konferencja jest bezpłatna, obowiązują zapisy. Wszystkie informacje są dostępne tutaj: https://bit.ly/3gWyC4v..

Współorganizatorem konferencji jest Śląski Związek Gmin i Powiatów, a partnerami Urząd Miasta Katowice, Urząd Miasta Chorzów oraz wydawnictwo C.H.BECK.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.