Budżet Obywatelski w Katowicach – rusza głosowanie

228 projektów lokalnych i 29 ogólnomiejskich – katowiczanie zdecydują, które zostaną zrealizowane. Między 6 a 19 września 2021 roku mieszkańcy mogą wybierać zadania do realizacji w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie, podobnie jak w ostatnich latach, odbywać się będzie tylko drogą elektroniczną, a swój głos oddać mogą wszyscy katowiczanie, bez względu na wiek.

 W Katowicach każdego roku przybywa wartościowych projektów, które zostały zgłoszone i wybrane przez mieszkańców w ramach procedury budżetu obywatelskiego. Także i w tej edycji znalazło się wiele różnorodnych pomysłów zmieniających dzielnice i miasto – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic –  W dotychczasowych siedmiu edycjach mieszkańcy wybrali łącznie aż 873 projekty, z których miejskie służby zrealizowały już prawie 750. Z efektów tej pomysłowości i społecznego zaangażowania korzystają tysiące mieszkańców. Mam nadzieję, że poprzez liczny udział w głosowaniu katowiczanie ponownie udowodnią, że zależy im na realnym wpływie na swoje społeczności lokalne i najbliższe otoczenie. – dodaje prezydent.

W ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili w sumie 330 wniosków, z czego aż 80% zostało pozytywnie zaopiniowanych, co przekłada się na rekordowy wynik wniosków pozytywnie zweryfikowanych. Dzielnica Giszowiec okazała się jedyną, w której wszystkie zgłoszone projekty pozytywnie przeszły weryfikację formalną, jak i merytoryczną. Cieszyć się mogą również wnioskodawcy z Zawodzia, Osiedla Paderewskiego-Muchowca, Dąbrówki Małej oraz Piotrowic-Ochojca – w tych dzielnicach wszystkie projekty na etapie weryfikacji merytorycznej zostały zaopiniowane pozytywnie. Spośród pomysłów poddanych pod wrześniowe głosowanie 228 to zadania lokalne, a 29 ogólnomiejskie.

W tegorocznej edycji najchętniej zgłaszanymi przez mieszkańców projektami były zadania niezwiązane z inwestycjami w terenie, np. dające możliwość poszerzenia oferty książkowej i komiksowej w bibliotekach czy realizacji szeregu warsztatów i wydarzeń kulturalnych w dzielnicach. Nie zabrakło również tych dotyczących modernizacji i powstania nowej infrastruktury drogowej (remonty dróg oraz utworzenie nowych miejsc parkingowych), sportowej (m.in. powstanie ścianki tenisowej w Dolinie Trzech Stawów, wielofunkcyjnego boiska na Burowcu czy ławek fitness w Parku Murckowskim) czy rowerowej. Poza włączeniem nowych stacji do systemu wypożyczania rowerów miejskich, w puli zadań znalazły się też propozycje dotyczące wymiany nawierzchni ścieżek rowerowych, wyznaczenia pasów oraz kontraruchu rowerowego, a także modernizacji skrzyżowań w celu umożliwienia bezpiecznego przemieszczania się uczestników ruchu ulicznego. Projekty takie zgłoszono m.in. dla dzielnic Śródmieście, Ligota-Panewniki, Brynów część wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka czy Giszowiec.

Pojawiło się również wiele zadań tworzących przestrzeń edukacyjno-zabawową dla najmłodszych i nie tylko. Projekty mieszkańców dotyczą zarówno powstania nowych, tradycyjnych placów zabaw (Śródmieście, Załęska Hałda-Brynów część zachodnia, Koszutka), ale również bardziej niecodziennych miejsc rozrywki, takich jak strefa zabaw i rekreacji w ramach ekologicznej siłowni typu parkour w Ligocie-Panewnikach, naukowy plac zabaw na Osiedlu Paderewskiego-Muchowiec czy interaktywna gra plenerowa Yalp Memo w Parku Bolina (Janów-Nikiszowiec).

Poza propozycjami instalacji kamer włączonych do systemu monitoringu miejskiego, zapewniających większe bezpieczeństwo w dzielnicach (Bogucice, Dąbrówka Mała, Zarzecze), mieszkańcy postanowili zadbać również o środowisko naturalne. Do tej kategorii zaliczyć można pomysł zakupu profesjonalnych fotopułapek do walki z dzikimi wysypiskami śmieci. W kategorii ekologii pojawił się również projekt wykupu dodatkowych lotów dronem antysmogowym przeciwdziałającym pogorszeniu się jakości powietrza w mieście.

Ponadto, pomimo kolejnej edycji zapoczątkowanego w zeszłym roku Zielonego Budżetu miasta Katowice, również i w puli Budżetu Obywatelskiego znalazły się projekty mające na celu pielęgnacje obszarów zielonych. W dużej mierze są to pomysły rewitalizacji placów i skwerów czy stworzenia ogrodów sensorycznych (m.in. Szopienice-Burowiec czy Piotrowice-Ochojec).

Głosowanie odbywa się elektronicznie, jednak podczas tegorocznej edycji ponownie uruchomione zostaną Mobilne Punkty Głosowania. Pracownicy Urzędu Miasta odwiedzą każdą z jednostek pomocniczych, zachęcając mieszkańców do oddania głosu na projekty. Dodatkowo przez dwa tygodnie głosowania w dniach i godzinach pracy Urzędu zostanie uruchomiony Stacjonarny Punkt Głosowania w Biurze Obsługi Mieszkańców, na parterze budynku Urzędu Miasta przy Rynku 1. Tam też wszystkie osoby, które nie posiadają nr PESEL bądź są mieszkańcami niezameldowanymi w Katowicach, mogą dopisać się do rejestru osób uprawnionych do udziału w głosowaniu i oddać swój głos. Dopisywać można się w dniach i godzinach pracy Urzędu, przez dwa tygodnie trwania głosowania.

Informacje dotyczące głosowania oraz lista projektów dostępne są na stronie Budżetu Obywatelskiego w Katowicach – www.bo.katowice.eu.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.