Zakodowane i matematyczne Katowice

Łamigłówki, rebusy i konstruowanie gier planszowych – katowickie podstawówki z nowatorskim programem nauczania. Od 1 września w sześciu placówkach na terenie miasta realizowane będą autorskie programy nauczania z zakresu matematyki oraz programowania i kodowania. To pilotażowe działania wykorzystujące naturalną dziecięcą ciekawość. 

– W systemie edukacji od lat pokutuje przekonanie wyrażane przez uczniów, że matematyka jest przedmiotem skomplikowanym, nudnym i nieprzydatnym życiowo. Z kolei programowanie i kodowanie postrzegane jest jako coś bardzo trudnego i wymagającego. W Katowicach udowadniamy, że tak nie jest, a wystarczą dobre chęci i grupa nauczycieli – pasjonatów, którzy wiedzą jak zainteresować uczniów i przekazać wiedzę w nowatorski sposób. Ucząc analizowania informacji, formułowania logicznych wniosków i wytrwałości w dochodzeniu do rozwiązań, kształtujemy aktywnego i   kreatywnego ucznia. Młody człowiek poprzez naukę kodowania i programowania uczy się rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany, stając się nie tylko biernym odbiorcą technologii, ale jej świadomym użytkownikiem.Cieszę się, że katowiccy nauczyciele postanowili zainspirować swoich kolegów i podzielić się pomysłami na to, jak przez zabawę i doświadczenie zachęcić najmłodszych do rozpoczęcia niesamowitej przygody w świecie przedmiotów ścisłych i programowania – mówi Marcin Krupa, prezydentKatowic.

Zakodowane Katowice

Program dodatkowych zajęć z zakresu kodowania i programowania, adresowany do uczniów klasy III szkoły podstawowej. Obejmuje on 32 godziny lekcyjne i obejmują: rozwój myślenia logicznego i algorytmicznego, kształtowanie umiejętności społecznych, rozbudzanie kreatywności i nieszablonowego rozumowania, a także zainteresowania programowaniem i twórczym korzystaniem z urządzeń cyfrowych. 

Uczenie się kodowania i programowania to nie tyle nabywanie umiejętności czysto technicznych, ale również dbanie o wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia te pozwalają rozwijać umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: poprzez doświadczanie i eksperymentowanie, co przekłada się również na szybkie zapamiętywanie przyswajanych informacji i umiejętne ich wykorzystywanie w praktycznym działaniu. 

Program będzie realizowany w III klasach szkoły podstawowej w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdej klasy.

Matematyczne Katowice

Program dodatkowych zajęć z zakresu matematyki został opracowany z myślą o uczniach klasy IV szkoły podstawowej i obejmuje 32 godziny lekcyjne. Jego głównym założeniem jest rozbudzenie w uczniach zainteresowania matematyką, wykorzystując w tym celu ich naturalną ciekawość poznawczą. Celem programu jest stymulacja rozwoju intelektualnego poprzez zaszczepienie w dzieciach pasji, entuzjazmu i motywacji do poznawania matematyki. Program prezentuje praktyczny wymiar matematyki, a także pomaga w wielu codziennych czynnościach, co pozwala przełamać lęk i rozbudzić pozytywne nastawienie do ,,królowej nauk”. Uczniowie, dzięki uczestnictwu w zajęciach, kształtują zdolności logicznego myślenia, eksperymentowania, poszukiwania nieszablonowych rozwiązań, krytycznej analizy i pracy zespołowej.

Program będzie realizowany w IV klasach szkoły podstawowej w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdej klasy.

W nowatorskich programach edukacyjnych biorą udział następujące szkoły:

• Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkół i Placówek nr 1,

• Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkół i Placówek nr 2,

• Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia,

• Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia,

• Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej,

• Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka.

Autorami obu programów są nauczyciele matematyki oraz edukacji wczesnoszkolnej z tych szkół. Oba programy lekcyjne bazują na naturalnej dziecięcej ciekawości i skłonności do eksperymentowania. Wykorzystują do tego celu atrakcyjne formy zajęć w postaci łamigłówek, krzyżówek, rebusów, konstruowania gier planszowych i innych niekonwencjonalnych rozwiązań.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.