Radny interpeluje w sprawie udzielenia pomocy afgańskim uchodźcom

Niezrzeszony radny Dawid Durał wystosował interpelację, która ma być odpowiedzią na kryzys uchodźczy na Bliskim Wschodzie. Działacz zaproponował prezydentowi Katowic poinformowanie władz krajowych o gotowości miasta na przyjęcie afgańskich uchodźców. „Wydaje się, że dla naszego miasta przyjęcie kilku rodzin nie powinno stanowić najmniejszego problemu, a wykażemy się solidarnością z osobami, które pracowały na rzecz naszego Państwa” – zaznaczył we wniosku radny.

Interpelacja doczekała się odpowiedzi, w której władze miejskie wyraziły chęć pomocy: „Katowice od zawsze były i są miastem otwartym na pomoc potrzebującym. Swój dom w ostatnich latach znalazło u nas wielu obcokrajowców, w tym repatrianci z terenów byłego ZSRR ściągnięci przez nas w ramach rządowego programu RODAK” – skomentował wiceprezydent, Jerzy Woźniak.

Przedstawiciel Urzędu Miasta podkreślił jednak, że określenie rodzaju i rozmiaru pomocy pozostaje w kompetencji władz na poziomie centralnym: „Czekamy na konkretne wytyczne, które jasno określą poziom zaangażowania samorządów w pomoc uchodźcom z Afganistanu. Istotny jest tu chociażby model finansowania tej pomocy. Dopiero po ustaleniu tych kwestii będziemy w stanie określić skalę swojego zaangażowania.” – podsumował Jerzy Woźniak.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok