Grupa Aebi Schmidt otwiera Centrum Usług Korporacyjnych w Katowicach

Grupa Aebi Schmidt, wiodący dostawca systemów produktowych i usług w zakresie oczyszczania oraz utrzymania powierzchni komunikacyjnych i zielonych, od 1 września 2021 roku utworzy w Katowicach Centrum Usług Korporacyjnych.

– Katowice, podobnie jak większość dużych miast w Polsce, zabiegają o nowe przedsięwzięcia biznesowe. Dlatego wybór Katowic, jako lokalizacji na nowe centrum usług korporacyjnych Grupy Aebi Schmidt, jest dla nas tym bardziej pozytywną informacją i z pewnością motywuje do dalszych działań. Decyzja inwestora bazowała zarówno na pozytywnych rekomendacjach o Katowicach, jak i na twardych danych, na które składają się wielkość zasobów ludzkich, jakość współpracy z lokalnymi uniwersytetami czy dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej. Potencjał inwestycyjny Katowic w tych obszarach należy zdecydowanie do jednych z największych, co pozwala nam na budowanie atrakcyjnej oferty dla kolejnych inwestorów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W Polsce Grupa Aebi Schmidt zatrudnia już około 300 osób w produkcji i sprzedaży w zakładzie w Kielcach, a aktualnie od 1 Września 2021 powstaje nowe Centrum Usług Korporacyjnych, które początkowo będzie wspierać grupę w obszarach IT, Finansów, Inżynierii oprogramowania i Zarządzania danymi podstawowymi. Z czasem planowane jest rozszerzenie Centrum o kolejne usługi i stanowiska.

Zmiany w środowisku pracy – cyfryzacja, konsolidacja rynku i rosnące wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju – zostały przyspieszone i zaakcentowane przez pandemię. Obecnie możliwości techniczne pozwalają na pracę w sieci w różnych lokalizacjach, dzięki czemu rośnie globalna pula talentów. Równocześnie jednak nasila się „walka o talenty” – dobrzy pracownicy są rekrutowani na całym świecie. W związku z tym Zarząd Grupy Aebi Schmidt podjął   decyzję     o utworzeniu Centrum Usług Korporacyjnych, które zapewni wystarczające zasoby do dalszej standaryzacji i automatyzacji procesów grupy. Dzięki temu grupa jest przygotowana na wyzwania przyszłości.

Barend Fruithof, CEO Grupy, tak mówi o wyborze lokalizacji w Katowicach: W ostatnich latach mieliśmy w Polsce bardzo dobre doświadczenia pod względem infrastruktury i kadry pracowniczej. Był to czynnik decydujący o wyborze Polski na lokalizację Centrum Usług Korporacyjnych.

– Centrum Obsługi Korporacyjnej Aebi Schmidt w Katowicach jest wyjątkowe ze względu na swoją wszechstronność i ukierunkowanie. Katowice dają dostęp do doskonałych specjalistów ze znajomością języka niemieckiego i angielskiego którzy stanowią fundament naszego Centrum -mówi Wojciech Puch, Head of Corporate Service Center.

Poszukiwani są specjaliści, którzy osadzeni w międzynarodowych zespołach, pracując ramię w ramię ze swoimi międzynarodowymi kolegami przyczyniać się będą do sukcesu firmy. Pracownicy będą mogli również szybko przejąć odpowiedzialność w skali całej grupy. Centrum Usług Korporacyjnych mieści się w nowo otwartym biurze serwisowanym CitySpace, zlokalizowanym w Katowicach w nowoczesnym budynku biznesowym Face2Face.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.