Miasto w procesie. Oprowadzania, warsztaty i wykłady o designie i fotografii

Miasto w procesie to część oferty kulturalnej towarzyszącej projektowi „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”. Projekt będzie opierał się na dwóch cyklach pt. „Wielki dizajn z sąsiedztwa” oraz „Obiektyw na miasto”. Obydwa cykle mają charakter edukacyjny i są tematycznie związane z lokalną sztuką.

Znajdując się w sercu górnośląskiej aglomeracji chcemy porozmawiać o przemianach jakim podlegają miasta, a także o wyzwaniach jakie stoją przed ich gospodarzami. Projekt ten to wykłady specjalistów, jak również spotkania, warsztaty i debaty, które będą skupiać się na lokalnych tematach. W ich trakcie będziemy mówić o designie, rzemiośle, dawnych zakładach przemysłowych, rozwoju działań artystycznych, a także o zagadnieniach łączących tkankę historyczną z nowoczesną architekturą. Celem projektu jest nie tylko popularyzacja tematów związanych z przestrzenią miasta, ale również edukacja w zakresie lokalnego dziedzictwa związanego nierozerwalnie z tkanką miejską, w tym funkcjonujących w jego obrębie zakładów przemysłowych.

Wielki dizajn z sąsiedztwa to program, którego celem jest przybliżenie wiedzy na temat designu i jego historii w perspektywie lokalnej. Cykl będzie skupiać się na spotkaniach w formie wykładów i warsztatów zorganizowanych w muzeum dla różnych grup wiekowych. Treść zajęć będzie dotyczyła sztuki użytkowej, historii lokalnych wytwórni szkła, a także praktycznych czynności związanych z tworzeniem i zdobieniem porcelany. Przewidziane jest także wydarzenie wyjazdowe – oprowadzanie po Fabryce Porcelany „Bogucice”. Wielki dizajn z sąsiedztwa ma za zadanie przybliżyć uczestnikom wyjątkowość sztuki, która posiada walory estetyczne, a jednocześnie ma praktyczne zastosowanie.

  • Start: październik 2021

Obiektyw na miasto skupia się na fotografii miejskiej. Podczas cyklu 5 warsztatów masterclass skupimy się na sposobach obrazowania architektury w ciągle zmieniającej się przestrzeni serca metropolii. Uczestnicy skonfrontują historyczne obrazy i sposoby dokumentowania rzeczywistości ze współczesnym spojrzeniem na miasto. Podczas wspólnych wyjść plenerowych będziemy rozwijać autorski punkt widzenia, a konsekwencją będzie stworzenie zestawów zdjęć ilustrujących relację MUZEUM-MIASTO.  Podczas cyklu warsztatowego uczestnicy poznają tajniki fotografii architektury, zrozumieją jak prawidłowo fotografować miasto, na co w szczególności należy zwrócić uwagę, wszystko to pod czujnym okiem zaproszonego przez nas artysty fotografika Krzysztofa Szlapy oraz Kamila Myszkowskiego z Działu Dokumentacji Mechanicznej Muzeum Śląskiego. Cykl warsztatów z fotografii miejskiej skierowany jest do osób dorosłych.

Projekt dofinansowany z Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”.

Muzeum Śląskie

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.