Budowa sieci ciepłowniczej na Placu Wolności szkodzi zadrzewieniu?

Na terenie Placu Wolności, najstarszego katowickiego skweru, prowadzone są prace remontowe. Przedstawiciele firmy Taxus Arbor poinformowali w mediach społecznościowych, że budowa sieci ciepłowniczej narusza przepisy ustawy o ochronie przyrody i w znaczny sposób szkodzi zieleni na wspomnianym obszarze. „Z uwagi na konieczność ochrony cennego zadrzewienia znajdującego się na terenie Placu Wolności w Katowicach uznaliśmy wtedy, że niedopuszczalne byłoby wykonywanie prac w formie wykopu otwartego w obrębie stref ochrony korzeni poszczególnych sędziwych drzew.” – zaznaczyli autorzy wpisu.

Jak podkreślają pracownicy Taxus Arbor, opinia firmy została wydana na zlecenie Urzędu Miasta, który jednak zignorował zalecenia, kontynuując pracę w zagrażający zadrzewieniu sposób. „Teraz, z ubolewaniam stwierdzamy, że nasze uwagi i zalecenia dotyczące konieczności ochrony drzew w trakcie realizacji prac ziemnych związanych z budową sieci ciepłowniczej na terenie Placu Wolności zostały zlekceważone, czego skutkiem jest aktualna realizacja inwestycji w sposób szkodliwy dla przyrodniczo cennego zadrzewienia znajdującego się na terenie najstarszego skweru w mieście Katowice” – skomentowali opiniodawcy.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok