Wypracowano zasady współpracy z GZM w zakresie Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych

Miasto Katowice wypracowało zasady współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowskią Metropolią w zakresie przygotowania procesu budowy Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych (MSTR), określonej w dokumencie pn. „Ramowy program realizacji metropolitalnych dróg rowerowych w obszarze GZM”.

W pierwszej kolejności współpraca dotyczy działań na rzecz realizacji następujących metropolitalnych dróg rowerowych:

• połączenie Katowice – Sosnowiec
• połączenie Katowice Giszowiec – Katowice Brynów
• połączenie Sosnowiec – granica Miasta Czeladź

Miasto Katowice wypracowało również zasady współpracy z GZM w zakresie projektu pn. „Rower Metropolitalny”, obejmującego utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów na terenie 41 gmin GZM. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, na terenie Katowic funkcjonować będzie system o liczebności co najmniej 150 stacji i 1000 rowerów.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@katowiceteraz.pl.