Zrewitalizowana zieleń na terenie Koszutki ponownie została zniszczona

Jak poinformowano za pośrednictwem oficjalnego profilu Miasta Katowice na portalu Facebook, mieszkańcy Koszutki interweniowali w sprawie zniszczenia zieleni przy ul. Misjonarzy Oblatów.

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach rozpoczął na początku lipca rewitalizację zieleńców w ramach akcji „Zielone? Nie parkuję!”. Niestety efekty pracy nie utrzymały się długo. Z części miejsc, na terenie których przeprowadzono prace, zniknęły słupki, które miały chronić zieleń przed zniszczeniem, sama trawa zaś ponownie została rozjechana.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok