Sukces katowickich aktywistów: 13 hektarów Lasu Murckowskiego pod szczególną ochroną

Podczas lipcowej sesji Rady Miasta radni zdecydowali o powstaniu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Las Murckowski – Buczyna”. Projekt uchwały zainicjował Prezydent Miasta Katowice, Marcin Krupa, jednak ochrona terenu leśnego nie byłaby możliwa bez zaangażowania miejskich aktywistów. To społecznicy proekologiczni swoją aktywnością zmusili prezydenta do podjęcia odpowiednich działań, czego efektem było powstanie projektu uchwały o przyznaniu specjalnej ochrony Lasowi Murckowskiemu.

O sprawie pisaliśmy wielokrotnie, relacjonując postępy działaczy proekologicznych ze Śląska. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Lasów i Zwierząt “Duchy lasu” skierowało do katowickich radnych pismo zachęcające do wsparcia wniosku Komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – projekt zawierał pomysł utworzenia użytku ekologicznego „LAS BUKOWY W MURCKACH” na terenie 13,31 ha powierzchni Lasu Murckowskiego, gdzie rosną 150-letnie buki.

Nie była to zresztą pierwsza próba zatrzymania wycinki przez mieszkańców i aktywistów miejskich: “Wcześniej złożona została petycja o wstrzymanie wycinki podpisana przez 3460 osób w tym ponad 1600 mieszkańców Katowic” – zaznaczył Prezes Stowarzyszenia, Michał Adamczyk. 

Ostatecznie powstał projekt uchwały, który to jednak posiadał pewną istotną wadę: nazwę potencjalnego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Pierwotny pomysł, tj. „Las Murckowski – Hubertus”, nasuwał bowiem na myśl konotacje z Okręgową Radą Łowiecką, co zwłaszcza w kontekście przedstawionych w projekcie celów uchwały wydawało się pomysłem chybionym. Ostatecznie przyjęto nazwę „Las Murckowski-Buczyna”.

Las Murckowski to nasze leśne sanktuarium, które jest dobrem wspólnym nas wszystkich – mieszkańców Katowic. Cieszę się, że tak wielu ludzi dobrej woli zaangażowało się w ochronę lasu bukowego. A Komisja Klimatu była miejscem, gdzie w ramach dyskusji, szukaliśmy na najlepszych rozwiązań – skomentował Jarosław Makowski, przewodniczący Komisji Klimatu Rady Miasta Katowice.

Uchwała w takim kształcie została poparta przez niemal wszystkich radnych: z całego grona zaledwie jedna osoba głosowała przeciwko, jeden radny zaś wstrzymał się od głosu.

Źródło cytatu: Urząd Miasta Katowice

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok