Mieszkańcy Osiedla Paderewskiego nie zgadzają się na nową politykę parkingową miasta

Radni Jednostki Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec na portalu Facebook poinformowali o przebiegu spotkania Zespołu Infrastrukturalno-Przyrodniczego, w którym wzięli udział mieszkańcy osiedla. Tematem rozmów były plany miasta na wprowadzenie nowej polityki parkingowej; społeczność nie zgadza się na obowiązywanie opłat i stref w przedstawionym przez władze miasta kształcie.

Podstawowym zarzutem działaczy jest naliczanie opłat za parkowanie nie tylko przyjezdnym, ale i samym mieszkańcom, a także zróżnicowanie strefy w zależności od części osiedla. „Obawiamy się, że wpisanie dużej części Osiedla do proponowanej uchwały sprawi, że będzie można łatwo wprowadzić opłaty w miejscach, gdzie aktualnie stawki wynoszą 0 zł.” – napisali radni.

Mieszkańcy wyrazili również obawy o brak połączeń komunikacji miejskiej: „Nasze osiedle nie jest bezpośrednio skomunikowane z centrami przesiadkowymi, a to sprawia, że osoby z zewnątrz mogą dojechać tylko samochodem.”

W najbliższą sobotę (3 czerwca) Rada Jednostki Pomocniczej ma podjąć uchwałę sprzeciwiającą się propozycjom władz miasta.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok